Externe warmtelevering

Een systeem van externe warmtelevering staat in voor de distributie van warmte. Deze warmte wordt opgewekt in een centrale productie-installatie. Via een netwerk van leidingen komt de warmte terecht bij de verschillende warmtevragers.

De temperatuur van het systeem van externe warmtelevering is hoger dan of gelijk aan de temperatuur van de uiteindelijke warmtevraag. De warmte kan daardoor in de aangesloten gebouwenblokken rechtstreeks gebruikt worden voor ruimteverwarming, bevochtiging, koeling en/of de bereiding van warm tapwater. Bij een systeem van externe warmte wordt de opgewekte warmte dus niet gebruikt als warmtebron voor decentrale warmtepompsystemen.

Deze figuur verduidelijkt het principe van een systeem van externe warmtelevering

Binnen EPB geldt voor dergelijke systemen een aparte procedure en aparte rekenmethode.

Tip: de onderliggende pagina’s leest u het best in de onderstaande volgorde.

  1. Beoordeel of het in uw project wel degelijk om een systeem van externe warmtelevering gaat. Dat vindt u onder 'Principe', met meer info over de definitie, het beoordelingskader en enkele uitzonderingen. In geval van twijfel, contacteer ons.
  2. Als het om een systeem van externe warmtelevering gaat, moet u in de meeste gevallen een afwijkingsaanvraag indienen. Alle informatie daarover vindt u onder 'Procedure'.
  3. De energieprestaties van het systeem bepaalt u vooraf. Het hoofdstuk Rekenmethode legt dit uit.
Published on: 
08-04-2021