Procedure voor het inrekenen van externe warmtelevering

Als u een systeem van externe warmtelevering wenst in te rekenen volgens de detailberekening (dus met behulp van het rekenblad), moet u steeds een afwijking aanvragen.

Let op: zonder gunstige beslissing van het Vlaams energie- en klimaatagentschap (VEKA) over de afwijkingsaanvraag, mag u de resultaten uit het rekenblad niet gebruiken in een EPB-aangifte. De definitieve beslissing van het VEKA voegt u als stavingsstuk bij de EPB-aangifte.

U kunt ook gebruik maken van de waarden bij onstentenis. Afhankelijk van de aanvraagdatum van de bouwvergunning moet u hier ook een afwijkingsaanvraag voor indienen.

Aanvraagdatum bouwvergunning Waarde bij onstentenis Detailberekening
vanaf 1 januari 2016

geen afwijkingsaanvraag vereist

geef de waarden bij ontstentenis rechtstreeks in in de software

afwijkingsaanvraag vereist
voor 1 januari 2016 afwijkingsaanvraag vereist afwijkingsaanvraag vereist

Opmerking: het is mogelijk dat  voor uw project in het verleden al een afwijkingsaanvraag (of voor 25 november 2016 een gelijkwaardigheidsaanvraag) is ingediend. Bekijk het overzicht van de goedgekeurde afwijkings - of gelijkwaardigheidsbesluiten. Beschikt u al over een goedgekeurde gelijkwaardigheid en zijn er verschillen in de as-builtsituatie? Volg dan deze procedure.

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving
Published on: 
08-02-2021