Externe warmte: gefaseerde uitbouw

In de detailberekening kunt u in zekere mate rekening houden met een gefaseerde uitbouw van het systeem van externe warmtelevering. Bepaalde delen (warmteopwekkers, warmtedistributie-elementen en/of warmtevragers) van het systeem van externe warmtelevering kunnen pas gerealiseerd worden na de EPB-aangifte van het gebouw.

Voorwaarde

U kunt deze delen in rekening brengen op voorwaarde dat ze gerealiseerd worden uiterlijk vijf jaar na de vergunningsaanvraag van het gebouw. Bij een ontwikkeling van meerdere gebouwen moeten deze delen gerealiseerd worden uiterlijk vijf jaar na de eerste vergunningsaanvraag van de gebouwen in de ontwikkeling.

schema voor de afwijkingsaanvraag

Stavingsstukken

Hiertoe legt u bij de afwijkingsaanvraag van elk gebouw waarop de afwijking van toepassing is, één of meerdere contracten voor met daarin:

  • een resultaatsverbintenis voor de gefaseerde uitbouw van de verschillende delen van de externe warmtelevering van een specifiek warmtenetproject
  • de energetische en bouwtechnische details van deze uitbouw
  • de tijdsplanning van deze uitbouw

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving
Published on: 
09-07-2019