Installatie-eisen: ruimteverwarming

Of er installatie-eisen van toepassing zijn, hangt af van:

  • de bestemming van het gebouw,
  • de aard van de werken
  • de timing van het bouwproject.

Of uw project aan de installatie-eisen moet voldoen of niet, gaat u na in de eisentabel. Klik hier voor een volledig overzicht van de installatie-eisen.

Centrale ruimteverwarming

Voor de installatie-eisen op centrale ruimteverwarming wordt er enkel rekening gehouden met de preferente warmteopwekker. De installatie-eisen hangen af van het type warmteopwekker en de datum van de bouwvergunningsaanvraag.

Plaatselijke ruimteverwarming

Bij plaatselijke ruimteverwarming worden er enkel eisen opgelegd aan directe elektrische verwarming. 

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/15

Published on: 
08-02-2021