Elektrische warmtepomp: installatie-eisen

Toepassingsgebied

Afhankelijk van de bestemming van het gebouw, de aard van de werken en de timing van het bouwproject, zijn er installatie-eisen van toepassing. Of uw project aan de installatie-eisen moet voldoen of niet, kunt u nagaan in de eisentabel. Klik hier voor een volledig overzicht van de installatie-eisen.

Installatie-eisen

Voor elektrische bodem/water, water/water, lucht/water en lucht/lucht warmtepompen geldt een minimaal systeemrendement, naargelang het type. Het minimale systeemrendement hangt af van of de warmtepomp onder de Europese Ecodesign verordening valt of niet. Het systeemrendement wordt bepaald als: het toestelrendement vermenigvuldigd met correctiefactoren voor een adequaat dimensioneren, installeren, afstellen en controleren van de warmtepomp.

  • Een adequate dimensionering wordt aangetoond met een conforme dimensioneringsnota.
  • Een adequate installatie wordt aangetoond door een leidingisolatie conform de regelgeving
  • Het adequaat afstellen wordt aangetoond door een automatische regeling voor een variabele watertemperatuur, een regeling van kamertemperatuur per lokaal en een hydraulisch of aerolisch inregelrapport conform de regelgeving.
  • Het adequaat controleren wordt aangetoond door een monitoring van energieverbruik en, bij installaties groter dan 290 kW, warmteopwekking met automatische opvolging, waarbij de meters voldoen aan de regelgeving.

Andere types warmtepompen zoals bijvoorbeeld dx en/of dc warmtepompen, warmtepompen op waterlus of riothermie, gassorptiewarmtepompen, warmtepompen met gasaangedreven motor vallen onder "alle andere warmteopwekkers" en moeten voldoen aan een minimale systeemfactor. De systeemfactor is het product van bovenstaande correctiefactoren voor een adequaat dimensioneren, installeren, afstellen en controleren van de warmtepomp.

De eis en de rekenmethode zijn toegelicht in hoofdstuk 5 van bijlage XII van het Energiebesluit.

Merk op: ook split-units die maar één ruimte bedienen, vallen onder de installatie-eisen.
 

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/22

Regelgeving
Published on: 
20-01-2021