Externe warmtelevering: installatie-eisen (huidig)

Toepassingsgebied

Of de installatie-eisen van toepassing zijn, hangt af van:

  • de bestemming van het gebouw,
  • de aard van de werken
  • de timing van het bouwproject.

Of uw project aan de installatie-eisen moet voldoen of niet, gaat u na in de eisentabel. Klik hier voor een volledig overzicht van de installatie-eisen.

Wanneer de EPB-eenheid warmte afneemt van een systeem van externe warmtelevering, dan gelden de installatie-eisen vanaf de begrenzing van het systeem van externe warmtelevering, bijvoorbeeld vanaf het onderstation. Op deze manier wordt het rendement van de warmtopwekkers van het systeem van externe warmtelevering (bijvoorbeeld van een grootschalige warmtekrachtkoppeling of van een afvalverbrandingscentrale), niet meegenomen in de beoordeling. De installatie-eisen gelden op deze manier enkel voor de onderdelen waar de gebouweigenaar vat op heeft.

Minimale systeemfactor

Voor het verwarmingssysteem vanaf de begrenzing van het systeem van externe warmtelevering, dient een bepaald rendement van dit verwarmingssysteem behaald te worden. Dit wordt afgetoetst door middel van een eis voor een minimale systeemfactor.

De systeemfactor zelf wordt bepaald aan de hand van meerdere factoren die beoordelen of het verwarmingssysteem adequaat gedimensioneerd, geïnstalleerd, afgesteld en gecontroleerd is. Voor de dimensioneringsnota en de hydraulische en aerolische inregelrapporten volgt u de instructies uit de regelgeving

Voor het adequaat installeren van een systeem van externe warmtelevering is er een specifieke correctiefactor voor de systeemfactor naargelang het onderstation geïsoleerd is conform de wetgeving. De minimale vereisten van deze isolatie vindt u in bijlage 18 van het MB van 28/12/2018.

Nominale vermogen

Het nominale vermogen van een systeem van externe warmtelevering is het nominale vermogen van de warmtewisselaar die de begrenzing vormt van het systeem van externe warmtelevering. Het nominale vermogen van de warmtewisselaar is daarbij het thermisch vermogen dat door de fabrikant op de technische fiche vermeld wordt. Indien de begrenzing van het systeem van externe warmtelevering geen warmtewisselaar is, geldt het vermogen bij ontwerpcondities.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/22

Regelgeving
Published on: 
20-07-2021