Ketel: invoer in de software: installatie-eisen

EPB-software 3G

Voor de invoer voor ruimteverwarming gaat u als volgt te werk:

 

745ketels-11.gif 1. Klik met de linker muistoets op de knoop ruimteverwarming. Voeg een systeem voor ruimteverwarming toe via de blauwe plus toets. U kunt deze ruimteverwarming een naam geven (verwijderen kan door de rode kruis knop).
  2. Bij de knoop ‘ruimteverwarming’ is een plusteken gekomen.  Klik hierop met de linker muistoets en een nieuw scherm opent zich.
745ketels-12.gif 3. Klik met de linker muistoets op het systeem voor ruimteverwarming – hier ‘verw2’ genaamd.  Maak een keuze uit centrale verwarming of plaatselijke verwarming.
745ketels-13.gif

4. Vul de verdere gegevens aan.

Een toestel is voorzien van een regeling van normaal regime als voldaan is aan beide van onderstaande voorwaarden:

  • er is een automatische regeling voor een variabele ketelwatertemperatuur voorzien (een manuele voorziening, bijvoorbeeld een draaiknop is onvoldoende);
  • alle verwarmingslichamen worden uitgerust met het oog op een regeling van de kamertemperatuur in ieder verwarmd lokaal of zone. De verwarmingslichamen worden uitgerust met thermostatische kranen of geregeld in functie van de gemeten temperatuur in het lokaal of zone. Onder zone wordt verstaan: elk geheel van vertrekken waarvan de thermische emissiebronnen (van warmte of koude) aangesloten zijn op het hydraulische netwerk via één enkele aanvoerleiding en één enkele retourleiding.
745ketels-14.gif 5. Geef in het tabblad ‘Leidingen’ aan of er moet voldaan worden aan de isolatiebepalingen. Vul hieronder dan de verschillende leidingen en leidingsegmenten aan.
745ketels-15.gif 6. Klik op de knoop van de eenheid (in dit geval ‘epb2’). Klik dan in de bovenbalk op ‘Resultaten’, u bekomt een overzicht van de resultaten.  In het voorbeeld  is het rendement 89% en wordt ervoldaan aan de minimumeis van 84%. Er is dus geen boete.

 

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/15