Externe koudelevering in niet-residentiële eenheden (verwacht)

Definitie

Een systeem van externe koudelevering is een koudenet dat instaat voor de distributie van koude voor gebouwen op meerdere sites.

Deze koude wordt opgewekt door één (of meerdere) centrale koudeleverancier(s). Via een netwerk van leidingen komt de koude terecht bij de verschillende koudevragers. 

Enkel koudenetten die  minstens twee gebouwenblokken bedienen waarvan minstens één zich niet op de eigen site bevindt, vallen onder externe koudelevering. 'Een site' is gedefinieerd als aansluitende percelen van dezelfde eigenaar.

De efficiëntie van een systeem van externe koudelevering wordt uitgedrukt in een equivalente primaire energiefactor, die bepaald wordt op basis van metingen of rekenwaarden.

Equivalente primaire energiefactor op basis van metingen

Om de equivalente primaire energiefactor van het systeem van externe koudelevering te mogen bepalen op basis van meet- of factuurwaarden, zijn meet- of factuurwaarden van alle ingaande en uitgaande energiestromen nodig.

Bij het ontbreken van meet-of factuurwaarden van minstens één van de energiestromen, mag de equivalente primaire energiefactor van het systeem van externe koudelevering niet bepaald worden op basis van meet- of factuurwaarden. De meetgegevens en facturen worden als stavingsstuk toegevoegd.

Equivalente primaire energiefactor op basis van rekenwaarden

Wanneer de equivalente primaire energiefactor van het systeem van externe koudelevering bepaald wordt op basis van rekenwaarden, houdt deze rekening met:

  • vaste rendementen op basis van het type koudeleverancier en de ontwerptoevoertemperatuur
  • energiefracties van de koudeleveranciers op basis van het vermogen van de koudeleveranciers
  • de distributieverliezen op basis van de ontwerpvertrektemperatuur
  • een vastgelegd verbruik voor hulpenergie

Ingave in de software

U maakt de opwekker externe koudelevering aan in het menu “Technische installaties”. Meer informatie volgt op deze pagina van zodra de software verder is uitgewerkt.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/22

Regelgeving
  • Energiebesluit, bijlage VI, §7
  • MB van 28/12/2018: bijlage 18/0