WKK: impact op het resultaat

In de EPB-methode worden voor een WKK-installatie telkens 2 rendementen bepaald:

  • elektrisch omzettingsrendement: de verhouding van de geproduceerde elektrische energie tot de energie-inhoud van de verbruikte brandstof
  • thermisch omzettingsrendement: de verhouding van de geproduceerde warmte tot de energie-inhoud van de verbruikte brandstof

Het opwekkingsrendement en eindenergieverbruik van de WKK voor ruimteverwarming en/of sanitair warm water worden bepaald op basis van het thermisch omzettingsrendement. Op basis van dit eindenergieverbruik en het elektrisch omzettingsrendement, wordt de hoeveelheid elektriciteit bepaald die door de WKK-installatie geproduceerd wordt. Deze geproduceerde elektriciteit wordt ingerekend als besparing in de totale primaire energiebehoefte en zorgt dus voor een verlaging van het E-peil.

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving