WKK: opwekkingsrendement voor RVW en SWW (huidig)

Het opwekkingsrendement voor ruimteverwarming wordt gelijk gesteld aan het thermisch omzettingsrendement  van de WKK

Hoe het opwekkingsrendement voor warm tapwater wordt bepaald, hangt af van het type toestel:

  • WKK-systemen die onder de Europese Verordeningen (EU) n° 811/2013, n° 812/2013, n° 813/2013 of n° 814/2013 (beter bekend als Ecodesign) vallen: op basis van de energie-efficiëntie voor waterverwarming (of de energie-efficiëntieklasse) en het capaciteitsprofiel.
  • WKK-systemen die er niet onder vallen:
    • Voor systemen zonder warmteopslag wordt het opwekkingsrendement gelijk gesteld aan het thermisch omzettingsrendement
    • Voor systemen met warmteopslag wordt het opwekkingsrendement gelijk gesteld aan het thermisch omzettingsrendement verlaagd met 5 %-punten. Bijvoorbeeld: het thermisch omzettingsrendement van de WKK is 57%, dan is het opwekkingsrendement voor warm tapwater 52%.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/16

Regelgeving

Bijlage V, § 10.2.3  en §10.3.3.4