WKK: thermisch en elektrisch omzettingsrendement

Het thermische en elektrische omzettingsrendement van een WKK-installatie wordt bepaald t.o.v. de bovenste verbrandingswaarde van de brandstof. Hoe deze rendementen worden bepaald, hangt af van het type WKK.

WKK met interne verbrandingsmotor

Het thermisch omzettingsrendement εth en elektrisch omzettingsrendement εelek voor een WKK met interne verbrandingsmotor hangen af van het elektrische vermogen (Pelek) van de WKK en het type brandstof:

  • Voor WKK’s met een elektrisch vermogen onder 5 kW of boven 5000 kW worden deze omzettingsrendementen vastgelegd in functie van de brandstof. Deze waarden worden samengevat in onderstaande tabel.
  • Voor WKK’s met een elektrisch vermogen tussen 5 kW en 5000 kW worden deze omzettingsrendementen bepaald op basis van het elektrische vermogen van de WKK:
    • εth = ath * (Pelek)bth
    • εelek = aelek * (Pelek)belek

De waarden voor de constanten a en b in de bovenstaande formules hangen af van het type brandstof en worden samengevat in de onderstaande tabel.

Brandstof Pelek < 5 kW 5 kW ≤ Pelek ≤ 5000 kW Pelek > 5000 kW
εth εelek ath bth aelek belek εth εelek
aardgas 0,573 0,251 0,623 -0,053 0,228 0,061 0,396 0,384
biogas 0,542 0,248 0,601 -0,065 0,222 0,069 0,345 0,400
gasolie 0,536 0,279 0,587 -0,057 0,253 0,063 0,361 0,433
plantaardige olie 0,573 0,268 0,637 -0,066 0,240 0,070 0,363 0,436

WKK op basis van een andere technologie

Voor WKK-installaties op basis van andere technologieën wordt het thermisch en elektrisch omzettingsrendement bepaald op basis van het thermisch vermogen (Pth) en elektrisch vermogen (Pelek) van de WKK:

  • εth = 0,77* (Pth)/(Pth+Pelek)
  • εelek = 0,77* (Pelek)/(Pth+Pelek)

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving