Warmtepomp: algemeen

Warmtepompen zijn duurzame energiesystemen die energie uit de bodem, water of lucht omzetten in bruikbare warmte. Een warmtepomp kan die energie van een relatief lage temperatuur opwaarderen tot een voldoende hoge temperatuur om ruimten  te verwarmen of sanitair water op te warmen.

De werking van een warmtepomp is vergelijkbaar met die van een koelkast, maar dan in de omgekeerde richting: een koudemiddel verdampt en haalt hierbij warmte uit de bodem, water of lucht. Wanneer dit koudemiddel condenseert, geeft het deze warmte terug af. Het opwaarderen tot een hogere temperatuur vraagt wel energie.

Energiezuinige techniek

Een warmtepomp haalt de nodige energie voor ruimteverwarming en/of sanitair warm water  grotendeels  uit de omgeving. Een warmtepompinstallatie verbruikt dus minder energie dan een klassiek verwarmingssysteem. Deze klassieke systemen halen de nodige energie volledig uit brandstof of een andere energiedrager.

Hoe kleiner het verschil tussen de temperatuur van de bron en de temperatuur waarop de warmte wordt gebruikt, hoe groter de energiebesparing van een warmtepomp. Om deze reden combineert u een warmtepomp bij voorkeur met een verwarmingssysteem op lage temperatuur.  Dit kan vloer- of wandverwarming zijn met vergrote radiatoren of convectoren.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
28-08-2019