Elektrische warmtepomp: invoer in de software - RVW (huidig)

EPB-software 3G

Invoer voor ruimteverwarming

Deze figuur geeft aan hoe u een elektrische warmtepomp moet ingeven in de EPB-software, volgens stap 1 en 2 beschreven in het stappenplan.

1. Maak een nieuwe warmte-/koudeopwekker aan in het menu ‘Technische installaties’.

2. Vul de algemene gegevens van het toestel in. Afhankelijk van de ingevoerde gegevens, zal u nog enkele vragen moeten invullen om na te gaan of het toestel onder de Ecodesign-richtlijn valt.

Deze figuur geeft aan hoe u een elektrische warmtepomp, die instaat voor ruimteverwarming, moet ingeven in de EPB-software, volgens stap 3, 4 en 5 beschreven in het stappenplan.

3. Vink het tabblad ‘Verwarming’ aan.

4. Vul het veld over het vermogensbereik van de warmtepomp in. Dit is de laatste vraag die bepaalt of het toestel onder de Ecodesign-richtlijn valt. Er verschijnt een informatieve melding onderaan.

5. Vul vervolgens de andere gegevens in. De gevraagde invoer hangt af van het feit of de opwekker al dan niet onder de Ecodesign-richtlijn valt. Zie ook Invoergegevens EPB-software.

  • Als de warmtepomp niet onder Ecodesign valt, is de invoer dezelfde als voor projecten uit periode 1.
  • Afhankelijk van de warmtebron en het type warmteafgiftemedium verschijnen nog enkele vragen om de correctiefactoren voor het berekenen van de SPF of de SCOPinst te bepalen. De EPB-software gebruikt voor de correctiefactoren standaard de waarden bij ontstentenis. U kunt ook werken met detailwaarden. Zie ook Invoergegevens EPB-software.
Deze figuur geeft aan hoe u een elektrische warmtepomp, die instaat voor ruimteverwarming, moet ingeven in de EPB-software, volgens stap 6 beschreven in het stappenplan. 6. Koppel tenslotte de warmtepomp met het juiste verdeelsysteem. Als u nog geen verdeelsysteem hebt aangemaakt, moet u dat eerst doen.

Invoer voor bevochtiging

Tîp: als de warmtepomp ook gebruikt wordt voor bevochtiging, vink dan ook het tabblad ‘Bevochtiging’ aan. Er is geen verdere invoer nodig.