Elektrische warmtepomp: invoer in de software - SWW (huidig)

EPB-software 3G

Tip: als de warmtepomp ook voor ruimteverwarming gebruikt wordt, kunt u stap 1 en 2 hieronder overslaan.

Deze figuur geeft aan hoe u een elektrische warmtepomp moet ingeven in de EPB-software, volgens stap 1 en 2 beschreven in het stappenplan.

1. Maak een nieuwe warmte-/koudeopwekker aan in het menu ‘Technische installaties’.

2. Vul de algemene gegevens van het toestel in. Afhankelijk van de ingevoerde gegevens, zal u nog enkele vragen moeten invullen om na te gaan of het toestel onder de Ecodesign-richtlijn valt.

Deze figuur geeft aan hoe u een elektrische warmtepomp, die instaat voor sanitair warm water, moet ingeven in de EPB-software, volgens stap 3, 4 en 5 beschreven in het stappenplan.

3. Vink het tabblad ‘Sanitair warm water’ aan.

4. Kies de juiste configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar. Dit is de laatste vraag die bepaalt of het toestel onder de Ecodesign-richtlijn valt. Er verschijnt een informatieve melding onderaan. Meer informatie over wanneer een toestel onder Ecodesign valt kunt u vinden op de pagina Warm tapwater en Ecodesign.

5. Vul vervolgens de andere gegevens in. De verdere invoer hangt af van het feit of de opwekker al dan niet onder de Ecodesign-richtlijn valt. Zie ook Invoergegevens EPB-software .

Deze figuur geeft aan hoe u een elektrische warmtepomp, die instaat voor sanitair warm water, moet ingeven in de EPB-software, volgens stap 6 beschreven in het stappenplan.

6. Koppel tenslotte de warmtepomp met de juiste energiesector(en) of het juiste verdeelsysteem.

Let op: enkel als er een circulatieleiding of combilus aanwezig is, moet u de warmtepomp hier koppelen met een primair verdeelsysteem.

Published on: 
21-09-2020