Rekenmethode voor warm tapwater (huidig)

Opwekkingsrendement voor warm tapwater

Hoe het opwekkingsrendement voor warm tapwater wordt bepaald, verschilt in functie van het toestel:

  • Voor warmtepompen die onder een van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) vallen, namelijk n° 811/2013, n° 812/2013, n° 813/2013 of n° 814/2013:

    • het opwekkingsrendement wordt bepaald op basis van de energie-efficiëntie voor waterverwarming (of de energie-efficiëntieklasse) en het capaciteitsprofiel. Deze gegevens moeten bepaald zijn zoals vastgelegd in de voornoemde verordeningen.
  • Voor gassorptiewarmtepompen die niet onder de voornoemde verordeningen vallen wordt er uitgegaan van een vast opwekkingsrendement, afhankelijk van het type opwekker, zoals samengevat in de onderstaande tabel.
Isolatiedikte x
rond warmwatertank(s)
 in mm
zonder opslag 20 mm x 0 mm x < 20 mm of isolatiedikte onbekend
Type warmtepomp

Gassorptie  warmtepomp die ofwel:

  • maar een EPW eenheid bedient, of
  • vermogen ≤ 70 kW en opslagcapaciteit < 500 liter
0,86 0,77 0,64

Gassorptie warmtepomp die zowel:

  • minstens een EPN of meerdere EPW- eenheden bedient en
  • vermogen > 70 kW en/of opslagcapaciteit > 500 liter
1,03 0,92 0,77
Published on: 
09-11-2020