Gassorptiewarmtepomp: stavingsstukken

Geldige stavingsstukken

De gebruikte gegevens moet u staven met typebenaming en bijhorende handleidingen, productfiches en technische fiches van het specifieke product, zoals dit normaal in de handel verkrijgbaar is (zonder aanpassingen).  De gegevens kunt u opvragen bij de fabrikant.

U mag zich niet baseren op verklaringen van fabrikant, installateur, architect, aannemer of bouwheer die bepaalde eigenschappen van een warmtepomp 'attesteren'. Bij twijfel tussen bewijsstukken, moet u uitgegaan van de minst gunstige aanname.

Meer informatie vindt u op de algemene pagina van stavingsstukken.

Ontwerpvertrek- en ontwerpretourtemperatuur

De ontwerpvertrek- en ontwerpretourtemperatuur moet u staven met een dimensioneringsnota. Meer informatie vindt u bij 'Afgifte'.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
27-10-2020