Warmtepomp met gasaangedreven motor: invoer in de software - SWW (huidig)

EPB-software 3G

Tip: als de warmtepomp ook voor ruimteverwarming gebruikt wordt, kunt u stap 1 en 2 hieronder overslaan.

Deze figuur geeft aan hoe u een warmtepomp met gasaangedreven motor ingeeft in de EPB-software, volgens stap 1 en 2 beschreven in het stappenplan.

1. Maak een nieuwe warmte-/koudeopwekker aan in het menu ‘Technische installaties’.

2. Vul de algemene gegevens van het toestel in. Afhankelijk van de ingevoerde gegevens, zal u nog enkele vragen moeten invullen om na te gaan of het toestel onder de Ecodesign-richtlijn valt.

Deze figuur geeft aan hoe u een warmtepomp met gasaangedreven motor, die instaat voor sanitair warm water, ingeeft in de EPB-software, volgens stap 3, 4 en 5 beschreven in het stappenplan.

3. Vink het tabblad ‘Sanitair warm water’ aan.

4. Kies de juiste configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar. Dit is de laatste vraag die bepaalt of het toestel onder de Ecodesign-richtlijn valt. Er verschijnt een informatieve melding onderaan. Meer informatie over wanneer een toestel onder Ecodesign valt, vindt u op de pagina Warm tapwater en Ecodesign.

5. Vul vervolgens de andere gegevens in. De verdere invoer hangt af van het feit of de opwekker al dan niet onder de Ecodesign-richtlijn valt. Zie ook Invoergegevens EPB-software.

  • Als de opwekker onder Ecodesign valt, vult u het capaciteitsprofiel en de energie-efficiëntie of energie-efficiëntieklasse in, bepaald volgens de juiste Europese verordening.
  • Als de opwekker niet onder Ecodesign valt, vult u bij het opwekkingsrendement de waarde in uit het ATG-E voor dit toestel. Als u niet over een ATG-E beschikt, geeft u de waarde bij ontstentenis voor het opwekkingsrendement in.
Deze figuur geeft aan hoe u een warmtepomp met gasaangedreven motor, die instaat voor sanitair warm water, ingeeft in de EPB-software, volgens stap 6 beschreven in het stappenplan. 6. Koppel tenslotte de warmtepomp met de juiste energiesector(en) of het juiste verdeelsysteem. Let op: enkel als er een circulatieleiding of combilus aanwezig is, moet u de warmtepomp hier koppelen met een primair verdeelsysteem.
Published on: 
27-10-2020