Stavingsstukken

Geldige stavingsstukken

De gebruikte gegevens moet u staven met typebenaming en bijhorende handleidingen, productfiches en technische fiches van het specifieke product, zoals dit normaal in de handel verkrijgbaar is (zonder aanpassingen). De fabrikant moet zorgen voor die gegevens.

Let op: u mag geen rekenen houden met verklaringen van fabrikant, installateur, architect, aannemer of bouwheer die bepaalde eigenschappen van een warmtepomp 'attesteren'. Bij twijfel tussen bewijsstukken, moet er worden uitgegaan van de minst gunstige aanname.

Meer informatie vindt u op de algemene pagina van stavingsstukken.

Ontwerpvertrek- en ontwerpretourtemperatuur

De ontwerpvertrek- en ontwerpretourtemperatuur moet u staven met een dimensioneringsnota. Meer informatie vindt u bij 'afgifte'.

Geldig voor alle aanvragen 

Published on: 
27-10-2020