Circulatiepompen: rekenmethode - niet-residentieel (huidig)

Formulestructuur

Het hulpenergieverbruik voor distributie wordt berekend door voor elke pomp in de EPN-eenheid de waarde voor het geïnstalleerd vermogen te vermenigvuldigen met de maandelijkse “aan-tijd”.

Vermogen

In het beste geval is een productwaarde gekend, en kunt u die gewoon overnemen. Er zijn 2 mogelijkheden:

 • natlopende circulatiepompen: PL,100% , uit Verordening (EU) n° 641/2009 (Ecodesign); 
 • drooglopende circulatiepompen: het maximaal elektrisch vermogen dat de elektromotor kan opnemen bij continu bedrijf; bepaald volgens de norm NBN EN 60034-1 voor "duty type S1".

Als de bovenstaande productwaarde niet gekend is, rekent de methode met een waarde bij ontstentenis. Deze is afhankelijk van het type distributie:

 • voor warmte- of koudedistributie in functie van de gebruiksoppervlakte van de energiesector;
 • voor een circulatieleiding of combilus in functie van de lengte, warmteweerstand en omgevingstemperatuur van de leiding.

Aan-tijd

Voor pompen die zorgen voor warmte- of koudedistributie, wordt de aan-tijd bepaald in functie van:

 • de werkingstijd van de verwarmings- respectievelijk koelinstallatie;
 • de energie-efficiëntie index (EEI) uit de Ecodesign verordening;
 • de pompregeling (geen, aan/uit of andere regeling).

Pompen in een circulatieleiding of combilus worden verondersteld om permanent te werken.

Welke pompen inrekenen en welke niet?

Wel inrekenen Niet inrekenen
 • Elke pomp die zich in het verwarmingssysteem, koelsysteem en/of een circulatieleiding/combilus bevindt.
 • Circulatiepompen in reservestelling: ze zijn immers redundant voor het systeem. 
 • Een pomp die zich in een thermisch zonne-energiesysteem bevindt.
 • Een pomp voor sanitair warm tapwater, die zich niet in een circulatieleiding/combilus bevindt: deze pompen worden immers niet (quasi) permanent gebuikt.
  Voorbeeld: de pomp tussen de opwekker en het opslagvat die enkel werkt bij het opladen van het opslagvat.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/03/17

Regelgeving
 •