Problemen met de energieprestatiedatabank en de EPB-software

Energieprestatiedatabank

In de onderstaande lijst worden de geplande onbeschikbaarheden van de databank getoond.  Ook bij onverwachte problemen, kunt u hier de oorzaak van het probleem vinden en wanneer het probleem zal opgelost zijn.

Datum 

Omschrijving

25/05/2021 In het weekend van 28/05/2021 (20:00) – 30/05/2021 (23:30) worden onderhoudswerken doorgevoerd aan de windows-servers binnen de Vlaamse overheid.
Gedurende dit tijdsvenster zal er een tijdelijke onderbreking van ongeveer één uur zijn in de beschikbaarheid van de Energieprestatiedatabank en Audit Grote Ondernemingen.

EPB - software 3G

Wanneer u denkt een bug te hebben gevonden in de EPB-software 3G, kunt u hier nagaan of het VEKA al op de hoogte is van het probleem en wat de status ervan is (bijvoorbeeld: 'wordt onderzocht' of 'zal opgelost zijn in de versie ... op xx/xx/20xx').
Let op: specifieke bugs en problemen (eigen aan uw PC of project) kunt u ons nog altijd melden

 
Datum (versie)

Omschrijving en toepassingsgebied

Eventuele workaround en status

13/07/2021 

Omschrijving: Bij ingrijpende energetische renovatie van een wooneenheid met meer dan 1 energiesector, worden de volumes van de energiesectoren niet getoond op  het EPW-formulier.

Toepassingsgebied: IER wooneenheden met meerdere energiesectoren

Workaround: /

Status: Dit zal opgelost zijn in v12.0.1 (september 2021)

05/07/2021 (v11.5.4)

Omschrijving: Bij ingestelde debieten (ventilatiegroep > voorverwarming) worden de afgeronde debieten niet correct getoond.

Toepassingsgebied: Sommige projecten met een aanvraagdatum vanaf 01/01/2022.

Workaround: /

Status: nog in te plannen

01/06/2021 (v11.5.4)

Omschrijving: Bij het wijzigen van de aanvraagdatum van de omgevingsvergunning zal het antwoord op de vraag 'Dikte van de isolatie van het opslagvat kleiner dan 20mm' verspringen naar 'ja'. Dit gebeurt ook als de datum nadien terug gezet wordt op de oorspronkelijke datum. Het E-peil zal hierdoor stijgen.

Toepassingsgebied: Alle projecten met een aanvraagdatum vanaf 01/01/2019 waarin een opwekker voor SWW met aparte boiler wordt gebruikt en waarvoor op het tabblad 'Sanitair warm water' neen geantwoord werd op de vraag 'Dikte van de isolatie van het opslagvat kleiner dan 20mm'.

Workaround: U moet zelf het antwoord op de vraag terug op 'neen' zetten en herberekenen.

Status: nog in te plannen

26/05/2021

Omschrijving: Op het EPC bouw wordt enkel het totaal verbouwd beschermd volume weergegeven, in plaats van de som van het totaal verbouwd beschermd volume en het totaal nieuw beschermd volume.

Toepassingsgebied: Alle projecten met aard van de werken 'Renovatie'.

Workaround: /

Status: nog in te plannen

30/04/2021 (v11.5.3 en recenter)

Omschrijving: Het kan zijn dat bij het indienen op de Energieprestatiebank op de formulieren onterecht verschijnt dat de ventilatie niet voldoet.

Toepassingsgebied: Sommige projecten met een aanvraagdatum voor 01/01/2021

Workaround: U kunt ons het betreffende epbs-/epba-bestand bezorgen. Wij zullen dit voor u corrigeren.

Status: opgelost in 11.5.4

16/04/2021 (v11.0.3 en recenter)

Omschrijving: Op het moment dat u bij een ruimte de ruimte-categorie kiest, verdwijnt het invoerveld 'Ruimte-categorie'.

Toepassingsgebied: Alle projecten met niet-residentiële ventilatie (zowel EPN als EPU)

Workaround: Ga naar een andere plek in de boomstructuur, of naar een ander venster (bvb. 'Resultaten') en keer dan terug naar de betreffende ruimte. Het invoerveld 'Ruimte-categorie' is dan terug zichtbaar.

Status: nog in te plannen

01/04/2021 (v11.5.3)

Omschrijving: Als enkel het gedeelte voor verwarming voldoet aan de Ecodesign-richtlijn en het gedeelte voor sanitair warm water niet, dan worden de berekeningen voor verwarming uitgevoerd alsof deze niet voldoen aan de Ecodesign-richtlijn. Het omgekeerde probleem doet zich ook voor. Hierdoor is het E-peil niet correct.

Toepassingsgebied: Alle projecten met aanvraagdatum voor 01/01/2019 met een combilus-installatie.

Workaround: /

Status: opgelost in 11.5.4

24/03/2021 (v11.5.3)

Omschrijving: Sinds de recentste versie van de EPB-software v11.5.3 lukt het in sommige gevallen niet om een EPB-rapport te genereren in de software.

Toepassingsgebied: Het probleem doet zich voor na manuele installatie van de EPB-software v11.5.3.

Workaround: Verwijder de geïnstalleerde versie (peb_uninstaller) en installeer vervolgens de software opnieuw op een andere locatie.

Status: nog in te plannen

24/03/2021 (v11.5.3)

Omschrijving: Voor deze projecten verschijnen in het tabblad 'Warmtelevering voor sanitair warm water' bij de zonneboiler zowel de installaties voor SWW als de eventuele aanwezige circulatieleidingen. Als u zowel de installatie voor SWW als de circulatieleiding aanduidt zal er een dubbeltelling gebeuren waardoor het E-peil te positief ingeschat wordt. De circulatieleidingen zouden niet in deze lijst mogen verschijnen.

Toepassingsgebied: Alle projecten met aanvraagdatum vanaf 01/01/2019 met een zonneboiler en een circulatieleiding

Workaround: Duid enkel de installaties voor SWW aan.

Status: Dit zal opgelost zijn in v12.0.0 (zomer 2021)

18/03/2021 (v11.5.3)

Omschrijving: Voor deze projecten wordt op niveau van het 'gebouw' gevraagd naar een extra datum: 'Datum van de gebeurtenis'. Dit veld verschijnt onterecht voor Vlaanderen.

Toepassingsgebied: Alle projecten

Workaroud: U mag het veld open laten. Dit heeft geen impact op validaties of berekeningen.

Status: Dit zal opgelost zijn in v11.5.4

10/03/2021 (v11.5.1 en recenter)

Omschrijving: Voor deze projecten wordt de zelfregelendheidsklasse van de RTO's niet opgevraagd. In de berekeningen voor de m-factor (uitvoeringskwaliteit) wordt gerekend met de defaultwaarde (klasse P0).

Toepassingsgebied: Alle projecten met een ventilatiesysteem A (natuurlijke toevoer en afvoer).

Workaround:

  1. Pas het ventilatiesysteem aan naar systeem C.
  2. Vul de correcte zelfregelendheidsklasse in voor alle aanwezige RTO's.
  3. Pas het ventilatiesysteem terug aan naar systeem A. Bij de RTO's zal de zelfregelendheidsklasse niet meer zichtbaar zijn, maar in de berekeningen zal gerekend worden met de klasse die u ingevuld hebt bij stap 2.

Status: Dit zal opgelost zijn in v12.0.0 (zomer 2021)

26/02/2021 (v11.5.1)

Omschrijving: de doorstroomdebieten worden in deze projecten niet afgetopt. Hierdoor voldoet de ventilatie-eis onterecht niet en staat er ook ‘niet voldaan’ op de formulieren.

Toepassingsgebied: Projecten met bestemmingASB’ of ‘Landbouw’ die een ventilatie-eis hebben.

Workaround: U kunt ons het epba-bestand bezorgen. Wij zorgen dat u een correct epba-bestand van ons terugkrijgt om in te dienen op de energieprestatiedatabank.

Status: Dit zal opgelost zijn in v12.0.0 (zomer 2021)

26/02/2021 (v11.5.1)

Omschrijving: Vanaf v11.5.1 moeten alle verbonden EPN-ruimten manueel aangevinkt worden in het tabblad ‘Voorverwarming’ van de ventilatorgroep. Er wordt bovendien onterecht gerekend met de geëiste debieten in plaats van met de ontwerpdebieten.

Toepassingsgebied: Alle EPN-projecten met een aanvraagdatum vanaf 01/01/2019 die gebruik maken van voorverwarming.

Workaround: /

Status: Dit zal opgelost zijn in v11.5.4. Voor het selecteren van de ruimtes werd bovenaan een 'selecteer alle' vakje voorzien.

12/02/2021 (11.5.1)

Omschrijving: Het is niet mogelijk om velden in te vullen indien er pop-up-vensters verschijnen. Dit is een Java-bug gerelateerd aan full-screen mode op MAC OS ‘Big Sur’.

Toepassingsgebied: alle projecten bij gebruikers van MAC OS ‘Big Sur’

Workaround:

  1. Ga naar ‘System preferences’ en dan naar ‘general’.
  2. Pas ‘Prefer tabs’ aan naar ‘never’.

Dit is een screenshot van het tabblad General in het menu System Preferences . Deze screenshot verduidelijkt welke instellingen u moet aanpassen om het probleem te verhelpen.

Status: wordt onderzocht

22/01/2021 (11.5.1)

Omschrijving: Voor deze projecten is de manier van invoeren van de bouwknopen aangepast. Momenteel is het hierdoor niet mogelijk om de software lengtes van bouwknopen te laten optellen.

Toepassingsgebied: alle projecten met een datum van de bouwaanvraag vanaf 01/01/2021 waarbij de bouwknopen in detail worden ingegeven.

Workaround:  U kunt de lengtes handmatig optellen en het totaal invullen in de tabel.

Status: nog in te plannen

22/01/2021 (11.5.1)

Omschrijving: Bij gegroepeerde ramen lijkt het niet mogelijk om zonnewering in te geven. Alle velden zijn uitgegrijsd.

Toepassingsgebied: alle projecten waarin er ramen gegroepeerd zijn en zonnewering moet ingegeven worden.

Workaround: 

  1. Maak de zonnewering(en) aan in de projectbibliotheek. 
  2. Ga vervolgens naar het betreffende venster en voeg een zonnewering toe. De invoervelden zullen uitgegrijsd zijn, maar u kan wel een bibliotheekelement toevoegen. 
  3. Voeg de zonnewering toe uit de bibliotheek. 
  4. Werk de resultaten bij en dan zal u zien dat de zonnewering correct werd toegevoegd. 

Status: Dit zal opgelost zijn in v12.0.0 (zomer 2021)

28/10/2020 (alle versies)

Omschrijving:  Het TRD  verbiedt om deze constructies in rekening te brengen. U mag deze constructies dus ook niet ingeven in de software. Er wordt bekeken om dit duidelijker te maken.

Toepassingsgebied: alle projecten waarin zich een AOR bevindt die in detail ingegeven wordt en waarbij  voor de AOR een vloer ingegeven is met als begrenzing 'grond', 'kelder' of 'kruipkelder'.

Workaround: U mag deze constructies niet ingeven in de software.

Status: nog in te plannen

23/04/2020 (10.5.5 of ouder)

Omschrijving: op deze schermen is de weergave soms heel klein en niet meer werkbaar.

Toepassingsgebied: alle verslaggevers die werken met een hoge resolutie scherm

Workaround:

- Sluit de software af
- Ga naar de installatiefolder (meestal is dit C:/PEB/10.5_x64)
- Ga in de map jre1.8.0_172 en dan 'bin'
- Zoek naar javaw.exe.
- Klik hierop met de rechtermuisknop en kies 'Properties'
- Ga naar het tabblad 'Compatibility'
- Duid "Override high DPI scaling behavior" aan.
- Sla dit bestand op en start de software opnieuw op

Status: nog in te plannen
 

03/10/2018 (9.5.2 en oudere versies)

Omschrijving: bij MAC-computers kan het gebeuren dat de pop-up vensters openen op de achtergrond, waardoor u deze niet meteen opmerkt. Dit probleem heeft te maken met JAVA.

Toepassingsgebied: alle MAC-gebruikers

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: nog in te plannen

 

Geldig voor alle aanvragen