EPB-dossiers koppelen

Het komt voor dat er op de energieprestatiedatabank meerdere EPB-dossiers gecreëerd worden die betrekking hebben op hetzelfde bouwproject. Bijvoorbeeld bij projecten met meerdere vergunningen.  
Vanaf nu kunt u, als verslaggever, zelf in de energieprestatiedatabank een aanvraag indienen om verschillende EPB-dossiers koppelen. Hiervoor is op de startpagina een nieuw menu-item “Koppelen EPB-dossiers” toegevoegd.

Werkwijze

SW103-200x107.gif 1.    Klik op de startpagina op “Koppelen EPB-dossiers”
Op deze screenshot wordt de zoekmodule getoond alsook de knop waarop u moet klikken om dossiers toe te voegen aan de werklijst.

2.    Vervolgens ziet u een pagina met bovenaan een zoekmodule. U kunt hierin zoeken naar EPB-dossiers binnen uw eigen selectie (met uw EP-code ingevuld) of naar alle EPB-dossiers (EP-code weglaten) aan de hand van diverse zoekcriteria.

3.    Klik op het “+”-teken naast een EPB-dossier om het te koppelen EPB-dossier te selecteren. Selecteer alle EPB-dossiers die gekoppeld moeten worden.

Op deze screenshot wordt de werklijst getoond alsook de stappen om het hoofddossier aan te duiden en de aanvraag in te dienen.

4.    De geselecteerde dossiers worden toegevoegd aan een werklijst onderaan het scherm.

  • Hebt u een verkeerd dossier geselecteerd? Verwijder het dan uit de werklijst.

5.    Duid het dossier aan dat volgens u het hoofddossier moet zijn.
6.    Dien vervolgens de aanvraag in.

Deze screenshot toont het volgende scherm waar u een toelichting moet ingeven, eventueel een bijlage toevoegen alsook het bevestigen van de koppelingsaanvraag.

7.    Bij het indienen van de koppelingsaanvraag is het verplicht om een toelichting te geven. Optioneel kunt u een bijlage met duiding toevoegen.
8.    Klik op ‘opslaan’ op de aanvraag te bevestigen.

Deze screenshot toont het laatste scherm waarin de bevestiging van uw aanvraag wordt weergegeven. 9.    Het indienen van de aanvraag wordt bevestigd in de applicatie. U kunt eventueel een nieuwe koppelingsaanvraag indienen.
  10.    Het VEKA zal uw koppelingsaanvraag behandelen. Zodra uw aanvraag ‘goedgekeurd’, ‘afgekeurd’ of ‘gewijzigd goedgekeurd’ (bijvoorbeeld na koppelen aan een ander hoofddossier) is, zal u daarvan via een automatische mail op de hoogte worden gebracht.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
08-02-2021