Hernieuwingsaangifte indienen

Als u een administratieve fout ontdekt in één van uw ingediende EPB-aangiften, kunt u die zelf rechtzetten. Het is niet nodig om het Vlaams Energieagentschap (VEKA) daarvoor te contacteren.  

U kunt een hernieuwingsaangifte indienen onder de volgende voorwaarden :

  • de oorspronkelijke aangifte is maximum 6 maanden geleden ingediend;
  • er mogen enkel administratieve wijzigingen worden doorgevoerd (aanpassen van een huisnummer, gegevens van de aangifteplichtige, ... ). Een hernieuwingsaangifte indienen waarbij de resultaten  (E-peil, U-waarden, ... ) wijzigen, is niet toegestaan;
  • het dossier mag niet in een handhavingsprocedure zitten.

Als uw hernieuwingsaangifte niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, maar u toch wil indienen, contacteer dan het VEKA via veka@vlaanderen.be

Werkwijze

HAG_indienen.GIF

1. Om een hernieuwingsaangifte in te dienen, gaat u identiek te werk als voor het indienen van een gewone aangifte.  Bij het tabblad 'opladen aangiftes' laadt u het bestand op.  Wanneer deze verschijnt bij het tabblad 'voorlopige aangiftes' kunt u deze definitief indienen.

Het systeem zal zelf herkennen dat het om een hernieuwingsaangifte gaat en zal u dit melden. Als u akkoord gaat, drukt u op 'indienen'.

HAG_ingediend.GIF 2a. Als de hernieuwingsaangifte voldoet aan de voorwaarden, zal de hernieuwingsaangifte als actieve aangifte verschijnen in de lijst met ingediende aangiftes. De oorspronkelijke aangifte die werd vervangen, zal inactief worden. 
HAG_NOK_6maand.gif

HAG_NOK_FOUT.GIF

2b. Als de hernieuwingsaangifte niet voldoet aan de voorwaarden, zal bovenaan een foutboodschap verschijnen, naargelang de fout.  

Geldig voor alle aanvragen