Wijzigen van verslaggever

Om een dossier (geheel of gedeeltelijk) over te nemen van een andere verslaggever, moet u eerst het dossier toevoegen aan uw EPB-dossiers.

Vervolgens zoekt u het dossier onder ‘Mijn EPB-dossiers’ en gaat u naar het tabblad ‘Wijzigen verslaggever’. Daar klikt u op ‘Melding wijzigen verslaggever’ waarna u op een nieuwe pagina komt en de EP-code van de vorige verslaggever moet invullen. 

Aan de hand van een voorbeeld overlopen we stap voor stap hoe verslaggever X een dossier kan overnemen van verslaggever Y.

 

Voorbeeld

 Bij dit dossier werden twee startverklaringen ingediend door verslaggever Y met EP-code ‘EP18740’. Verslaggever X (= uzelf) met EP code ‘EP18744’ wil dit dossier overnemen. Als u zoekt onder ‘Mijn EPB-dossiers’ vindt u dat vanzelfsprekend niet terug.

Stap 1: het EPB-dossier toevoegen

Via de hulpfunctie onder het menu ‘EPB-dossier(s) toevoegen’, kunt u het dossier zoeken en toevoegen aan ‘Mijn EPB-dossiers’.

schermafbeelding van 'Toevoegen EPB-dossiers' Door op de groene '+' te drukken in de tabel onder 'Acties', voegt u het dossier toe aan ‘Mijn EPB-dossiers’.
schermafbeelding van 'Mijn EPB-dossiers'

U kunt de twee startverklaringen die de andere verslaggever heeft opgeladen, niet zien. Dat kan wel als verslaggever X en Y voor dezelfde rechtspersoon optreden.

Stap 2: de wijziging van verslaggever melden

Onder het tabblad ‘Wijzigen verslaggever’ kunt u op de knop ‘Melding wijziging verslaggever’ drukken.

schermafbeelding van 'Detail EPB-dossier'

Als ‘te vervangen verslaggever’ vult u de EP-code in van de ‘vorige’ verslaggever, verslaggever Y. Druk vervolgens op ‘Zoeken’.

schermafbeelding van 'Zoeken van een startverklaring voor het wijzigen van de verslaggever' U kunt nu startverklaring per startverklaring wijzigen. 
schermafbeelding van 'Wijzigen verslaggever'

Bij ‘Wijzigen verslaggever’ kunt u de tabbladen 'Algemeen' en 'Aangifteplichtige(n)' aanvullen. U kunt ook aangifteplichtigen wijzigen of toevoegen.

schermafbeelding van 'Detail EPB-dossier'

U kunt onderaan pas op ‘Vervangen’ drukken als u alle tabbladen doorlopen hebt. Als u op ‘Vervangen’ drukt, krijgt u de startverklaring te zien die werd ingediend door de vorige verslaggever Y.

Resultaat van de overname

schermafbeelding van 'Detail EPB-dossier'

Na de overname door verslaggever X van startverklaringen die verslaggever Y aanmaakte, moeten de aangifteplichtige en de nieuwe verslaggever het formulier van de overname (pdf) nog ondertekenen. Dat is het officiële bewijs van de overname. 

De nieuwe verslaggever X krijgt de pdf te zien onder de tab ‘Wijzigen verslaggever’ in de laatste kolom ‘Wijziging VG’.

Verder verandert er niet veel voor de vorige en huidige verslaggevers:

  • de vorige verslaggever, Y, ziet het dossier en de startverklaringen nog steeds onder ‘Mijn EPB dossiers’.
  • de huidige verslaggever, X, ziet nu ook het dossier onder ‘Mijn EPB dossiers’ zonder het opnieuw te moeten toevoegen. Maar de startverklaringen zijn nog steeds niet zichtbaar onder het tabblad ‘ingediende startverklaringen’. Ze zijn wel zichtbaar onder het tabblad ‘Wijzigen verslaggever’.

Nu kan gelijk welke verslaggever een aangifte indienen voor dit dossier.

Geldig voor alle aanvragen