Energieprestatiedatabank

Voor elk bouwproject worden op drie momenten tijdens de loop van het project gegevens verzonden naar het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Hierbij hoort telkens een document dat informatie geeft over de energieprestaties van het project:

Fase bouwproject

Document

Verzonden door:

Verlenen van de vergunning of melding

Bouwaanvraag

Gemeente of RO-Vlaanderen, via XML of via het Omgevingsloket

Voor de start van de werken

Startverklaring

EPB-verslaggever

Na beëindiging van de werken

EPB-aangifte

EPB-verslaggever

In de energieprestatiedatabank worden deze 3 documenten ingediend en samengevoegd als 1 EPB-dossier. Elk dossier krijgt een uniek energieprestatiedossiernummer.

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving
Published on: 
12-01-2021