Aantal uren permanente vorming

Een verslaggever moet jaarlijks een aantal uren permanente vorming volgen. De verhouding van het aantal uren vorming met verplichte inhoud tegenover het aantal uren vorming met vrije inhoud wijzigt jaarlijks.

Als in de EPB-regelgeving of -berekeningsmethode ingrijpende of moeilijke wijzigingen op til zijn, zal de minister verplichten om daarover een aantal uren vorming met verplichte inhoud te volgen. Het is ook mogelijk dat in een bepaald jaar geen vorming met verplichte inhoud wordt opgelegd.

2021

In 2021 moet een erkende verslaggever 6 uur permanente vorming over vrij te kiezen onderwerpen volgen, net zoals in 2020. Ook in 2021 wordt geen vorming met verplichte inhoud opgelegd.

Overdracht van uren

Volgt u meer uren permanente vorming met vrije inhoud dan de vereiste? Dan worden die uren automatisch overgedragen naar de vorming met vrije inhoud van het volgende kalenderjaar. Dat gebeurt via de energieprestatiedatabank. Die houdt uw gevolgde uren bij.

Er is enkel overdracht mogelijk van de vormingsuren met vrije inhoud (niet van verplichte inhoud) en enkel naar het eerstvolgende kalenderjaar (niet langer).

Andere pagina's over Permanente vorming

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving
  • MB van 28 december 2018: hoofdstuk 2 legt de vorm, inhoud en duur van de vormingen vast.