Erkende vormingen

Enkel erkende vormingen tellen mee als permanente vorming

Erkende vormingsinstellingen melden hun vormingen via de energieprestatiedatabank aan. Na een validatie van de inhoud en het aantal uren van elke specifieke vorming, publiceert het VEKA de vormingstabel.

Erkende vormingen Niet-erkende vormingen
 • vormingen uit het erkende aanbod georganiseerd door erkende vormingsinstellingen
 • een actueel overzicht in de vormingstabel:
  • vrije vormingen
  • verplichte vormingen

vormingen die u zelf ter goedkeuring wil voorleggen aan het VEKA. Enkel de vormingsinstellingen kunnen een erkenningsaanvraag indienen.

Tip: Vindt u een EPB-gerelateerde vorming die niet in de vormingstabel staat? Geef een seintje aan de instelling die de vorming organiseert. Het is mogelijk dat de instelling interesse heeft om zich door het VEKA te laten erkennen.

Toegelaten inhoud Niet toegelaten inhoud
 • vorming met vrije inhoud [glossarium]: alle voorgestelde vormingen die bijdragen tot een versterking en groei van de kennis en inzichten over de energieprestatie van gebouwen en het binnenklimaat
 • onderdelen uit de basisopleiding tot verslaggever
 • opleidingen die het management van uw bedrijf ondersteunen
 • opleidingen die louter commercieel zijn
 • opleidingen over de invulling van de energieprestatieregelgeving in Brussel of Wallonië (zoals toelichting over hun eisenpakket)

Let op! Een opleiding bij een ander gewest over de rekenmethode, innovatieve technieken, de EPB-software … voldoet inhoudelijk wél (mits de instelling erkend is bij het VEKA).

Toegelaten vorm Niet-toegelaten vorm
 • opleidingen
 • studiedagen
 • e-learning
 • seminaries
 • werkgroepen 
 • combinatie van voorgaande
interne ledenwerking van een organisatie (voorbereiding van lessen, verzamelen van feedback…)

Merk op:

 • Vormingen die u volgde om te voldoen aan de permanente vorming van verslaggevers, kan u ook voor andere vormingen laten meetellen, bijvoorbeeld voor de permanente vorming van de architect (als die voldoen aan hun voorwaarden). Het omgekeerde geldt ook: bepaalde vormingen die meetellen voor de permanente vorming van de architect kunnen in aanmerking komen als permanente vorming van de verslaggever, als deze goedgekeurd zijn door het VEKA.
 • Er zijn vormingen die inhoudelijk zowel interessant zijn voor de energiedeskundige type A (EPC) als voor de verslaggever(EPB). Deze vormingen tellen voor de beide mee.
 • Als u een erkende verslaggever bent, kunt u ook de basisopleiding of onderdelen daarvan volgen. Die tellen mee als permanente vorming met vrije inhoud.
Andere pagina's over Permanente vorming

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving

MB van 28 december 2018: hoofdstuk 2 legt de vorm, inhoud en duur van de vormingen vast.

Published on: 
15-01-2021