De EPB-aangifte vermeldt een foutieve referentiecode van het kwaliteitskader

De correcte code van het VPV bevat 20 karakters en is uniek per EPB-eenheid. Verwar die code niet met de ‘dossiercode van het kwaliteitskader’ voor het intern beheer van de aanvragen. Die bestaat uit 8 tekens.

Let op bij het overnemen van de code: een spatie wordt ook als een karakter/teken beschouwd.

referentiecode VPV referentiecode ventilatieprestatieverslag

Als de verslaggever een foutieve referentiecode invoert in de EPB-software, kan het bijhorende VPV niet geraadpleegd worden. In dat geval lijkt het alsof er geen VPV is opgemaakt. 
De EPB-verslaggever besteedt dus best aandacht aan het vermelden van de juiste code in de EPB-aangifte. Bij een controle door het VEKA zal geëist worden om een nieuwe aangifte in te dienen met de correcte code.

Tip: als gegevens van het VPV via een xml worden ingelezen in de EPB-software, vermindert de kans op een foutieve overname van de codes.

Let op: ook elk appartement heeft een eigen referentiecode. Het is niet toegestaan om alle appartementen van hetzelfde blok te rapporteren met eenzelfde referentiecode. 

Geldig voor:

  • aanvragen vanaf 01/01/16 én
  • aangiftes vanaf 01/07/17