Wat houdt de renovatieverplichting in?

Binnen de vijf jaar na het verwerven van het niet-residentiële gebouweenheid (dus binnen de 5 jaar na de aktedatum) moet het voldoen aan een minimaal maatregelenpakket. Het minimaal maatregelenpakket helpt mee in het behalen van een goed energieprestatielabel (EPC). 

Voor het verder energetisch renoveren van het niet-residentiële gebouwenpark gaan we voor keuzevrijheid, door te streven naar een minimaal energielabel, aanvullend op het minimaal maatregelenpakket. 

We maken ook een onderscheid tussen de grote en de kleine niet-residentiële gebouwen.

Regelgeving

Energiebesluit: artikel 9.3.1

  • Energieprestatieniveaus: §1
  • Klein niet-residentieel: §2
  • Groot niet-residentieel: §4