Automatische regelsystemen - Strategie

Ook voor automatische regelsystemen is de concrete energiebesparing sterk afhankelijk van de gekozen oplossing, de implementatie ervan, het gebruikersgedrag (bijvoorbeeld: het moedwillig ‘saboteren’ van de sensoren omdat het gedrag van het systeem niet wenselijk is) en de concrete praktische situaties. Het basisbeginsel is echter dat deze systemen op voorhand worden ingesteld en verder de verlichtingsinstallatie regelen, zonder dat daarvoor een menselijke tussenkomst noodzakelijk is.

Regelsystemen, zowel automatische als manuele, verbruiken zelf bijna altijd energie. Het is dan ook uitermate belangrijk dat bij de systeemkeuze deze hoeveelheid energie zo laag mogelijk wordt gehouden en zeker niet hoger is dan wat men bespaart op het verbruik van de verlichtingsinstallatie. Bij een goede systeemkeuze en een algemene aanvaarding door de gebruikers, leiden deze systemen dus in principe altijd tot een daling van de branduren (bij een schakelend systeem) en/of het opgenomen vermogen (bij een dimmend systeem) van de verlichtingsinstallatie, dus ook tot een daling van het energieverbruik voor verlichting.

Men onderscheidt de volgende regelstrategieën :

  • regeling in functie van de daglichtbeschikbaarheid
  • regeling in functie van aan- of afwezigheid
  • regeling in functie van de tijd

Het is uiteraard mogelijk om twee of meer van deze strategieën te gaan combineren.

De mogelijke energiebesparingen zijn sterk afhankelijk van de randvoorwaarden en het is dus moeilijk om te zeggen welk van de bovenstaande regelsystemen zal leiden tot de beste resultaten. In een kantoor waar veel daglicht binnenvalt, ligt een daglichtregeling voor de hand. In een inpandige kitchenette waar regelmatig binnen- en buiten wordt gelopen, kan een afwezigheidsregeling tot de beste resultaten leiden. In andere ruimten kan dan weer eerder een combinatie van systemen of helemaal geen systeem de beste keuze zijn. Alles hangt af van de karakteristieken van de ruimte en het gebruik ervan. Bij de keuze van een regelsysteem dienen dus weldoordachte overwegingen te worden gemaakt.