Componenten

Een regelsysteem voor verlichting bestaat uit een aantal componenten :

  • sensoren
  • controllers
  • actuatoren

Sensoren zorgen voor de waarneming van een situatie en vertalen dat in een signaal voor de controller. Ze zijn vaak de karakteristieke component voor een bepaalde regelstrategie.

De controller verwerkt het signaal van de sensor of een manuele invoer, eventueel samen met een aantal vooraf ingestelde parameters tot een opdracht voor de actuator. Die opdracht kan uit- of aanschakelen van een lamp zijn, of verhogen of verlagen van de lichtstroom. Bij manuele regelstrategieën komt meestal geen controller voor (controller en invoer vormen één geheel), bij automatische regelstrategieën komen controller en sensor bijna altijd als apart toestel voor.

Een actuator vertaalt de instructie van een controller of van een schakelaar, naar de realiteit. Een ballast is de meest voor de hand liggende actuator: het zorgt voor het aansturen van de lamp (aan- of uitschakelen, regelen van de lichtstroom), op basis van de info die afkomstig is van een controller. 

De communicatiesystemen zorgen voor de informatie-uitwisseling.

 

voorbeeld van een sensor, controller en actuator