Een warmtepomp gebruikt elektriciteit. Tegelijk wordt elektrisch verwarmen afgeraden. Waarom?

Een warmtepomp gebruikt elektriciteit om warmte uit de bodem, de lucht, of uit grondwater te halen. Die warmte uit de omgeving is ‘gratis warmte’.

Daardoor zijn warmtepompen op lage temperatuurverwarming minstens 3 keer (!) efficiënter dan elektrische verwarming en minstens 50% efficiënter dan gasketels of stookolieketels.

Uit de figuur blijkt dat de warmtepomp de meest energie-efficiënte technologie is. De elektrische weerstandsverwarming is veruit het slechtst.

Alle types directe elektrische verwarming (zoals accumulatieverwarming, infraroodpanelen, elektrische weerstandsverwarming) zijn daarom enkel aan te raden als sporadische bijverwarming, en zeker niet als hoofdverwarming. 

Meer informatie over het waarom, kunt u nalezen op de website van Ecobouwers.
 

Schema dat de efficiëntie van een ketel, een warmtepomp en elektrische verwarming vergelijkt