Er zijn verschillende types warmtepompen. Hoe weet ik welk type best geschikt is voor mijn woning?

Een warmtepomp gebruikt elektriciteit om warmte uit de bodem, de lucht, of uit grondwater te halen. De combinatie van de warmtebron (bodem, water, lucht) en de wijze waarop de warmte wordt afgegeven aan de ruimte (via water of via lucht), zorgt voor verschillende types warmtepompen. U kunt een warmtepomp ook combineren met andere energiebronnen of -systemen. In dat laatste geval spreken we van hybride systemen

De meest voorkomende types: 
schematische voorstelling van de 5 types warmtepompenWelke warmtepomp u best kiest, hangt van heel wat factoren af, zoals van uw woning en van de omgeving. Laat u adviseren door een warmtepompinstallateur met kennis van zaken. 

Onderstaande bijzonderheden per type, opgesplitst volgens het afgiftesysteem (A) en de warmtebron (B) helpen u ook op weg. In de naam van het type warmtepomp vindt u vooraan de warmtebron en achteraan het afgiftesysteem. 

A.    Een warmtepomp met water of met lucht?

  • Bij een water-warmtepomp (vb. bodem-water, lucht-water) loopt er water door radiatoren, vloerverwarming, convectoren. Een lage temperatuurverwarming  is noodzakelijk voor een goed rendement.
  • Bij een lucht-warmtepomp (vb. bodem-lucht, lucht-lucht) gebeurt de verwarming van uw woning via luchtkanalen of binnentoestellen. Een ‘binnentoestel’ ziet eruit als een klassieke airco. Bij luchtverwarming is er steeds een ventilator nodig. 

Tip: isoleren en gecontroleerd ventileren gaan hand in hand. Bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties is een ventilatiesysteem daarom verplicht, voor een goede binnenluchtkwaliteit. U kunt verwarmen en ventileren combineren.

B.    De warmte halen uit de bodem, de lucht of uit water? 

  • Een bodem- warmtepomp (bodem-water of bodem-lucht), ook ‘geothermische ‘ warmtepomp genoemd, gebruikt de warmte uit de grond via een verticale boring of via een horizontaal buizenstelsel. 

    • Voor een diepteboring moet u over een vrije oppervlakte beschikken van 4 op 4 meter en met een zware vrachtwagen in uw tuin geraken. 
    • Voor een buizenstelsel heeft u een voldoende grote tuin nodig: minstens 2 keer de verwarmde vloeroppervlakte aan niet-verharde, weinig beplante grond en er is een doorgang nodig voor een graafmachine. 

Dit type warmtepomp kan ‘passief’ koelen, ook ‘natuurlijk’ koelen genoemd: in de zomer gebruikt de warmtepomp de koelte van de bodem om uw woning te koelen. Tijdens het passief koelen, steekt de warmtepomp ook warmte terug in de bodem, zodat de warmtepomp in de winter efficiënter werkt. 

Een bodem-warmtepomp, vooral met een diepteboring, is het duurste type.

  • Een lucht-warmtepomp (lucht-water of lucht-lucht) gebruikt de warmte uit de buitenlucht of uit ventilatielucht. De buiten-unit van de warmtepomp maakt geluid, wat storend kan zijn voor uzelf of voor de buren.

Een lucht-warmtepomp kan niet ‘passief’ koelen: als u met deze warmtepomp koelt, dan gebruikt een compressor elektriciteit. Dat noemen we ‘actief’ koelen, zoals ook losstaande airco’s doen. Omdat u koeling nodig heeft op momenten met veel zonnestraling, combineert u koeling in dit geval het beste met de stroom van zonnepanelen. 

Let op: een lucht-lucht-warmtepomp kan geen sanitair warm water opwarmen. Hiervoor kunt u een aparte warmtepompboiler installeren. De andere types zorgen zowel voor ruimteverwarming als voor warm water.

  • Een water-warmtepomp (water-water of water-lucht) gebruikt de warmte uit opgepompt grondwater, koelwater of oppervlaktewater.

Geïnteresseerd in de eigenschappen van elk type? Bekijk de link van de website ‘InfoWarmtePomp’.