Ik wil overstappen van een ketel (op stookolie, gas, …) naar een warmtepomp. Wat moet ik daarvoor doen?

STAP 1: isoleer

Isoleer uw woning (zie stap 1).

STAP 2: plaats lage temperatuur

Installeer een afgiftesysteem dat gepast is voor lage temperatuurverwarming, zoals vloerverwarming, grote radiatoren, ventilatoconvectoren (zie stap 2).

STAP 3: check uw elektriciteitsaansluiting

Check met uw warmtepompinstallateur of uw elektriciteitsaansluiting voldoende krachtig is voor uw nieuwe warmtepomp.

Tip: een installateur met een certificaat van bekwaamheid vindt u op deze lijst. 

Tip: voorzie al tijdens stap 1 of stap 2 een elektriciteitskabel van uw aansluiting naar de stookruimte. Vraag de kabeldikte na bij de elektricien of bij de warmtepompinstallateur. 

STAP 4: stel het huidige systeem buiten gebruik

Stel uw huidige gasaansluiting of stookolietank buiten gebruik.