Wat is een warmtenet en hoe kan ik daarop aansluiten?

foto van een warmtenet in een straat in OostendeEen warmtenet, ook soms ‘stadsverwarming’ genoemd, is een centraal verwarmingssysteem voor een wijk of een deel van een stad, in plaats van voor één enkele woning. Meestal legt men een warmtenet aan om restwarmte nuttig te gebruiken, zoals de warmte die vrijkomt bij het verbranden van afval, of de warmte die afgevoerd wordt bij de opwekking van elektriciteit.

Warmtenetten komen veel voor in koudere landen (vb. IJsland, Denemarken). 

In Vlaanderen zijn de meeste warmtenetten verwarmd door warmte uit afvalverbranding: een overzicht. Een warmtenet op restwarmte is een duurzame oplossing: u verwarmt uw woning met warmte die anders verloren zou gaan. 

De Vlaamse gemeenten maken de komende jaren ‘warmtezoneringsplannen’ op, om te bepalen of en waar in de gemeente er een warmtenet komt. U kunt navragen bij uw gemeente of er in uw straat een warmtenet komt. 

Voor de kostprijs wordt bij warmtenetten doorgaans gewerkt met het ‘niet-meer-dan-anders’-principe: de kostprijs van de warmte die u uit het warmtenet haalt, mag niet hoger zijn dan het goedkoopste alternatief.