Wat is het verschil in kostprijs tussen de mogelijke verwarmingstoestellen?

De gas- en elektriciteitsprijzen in de onderstaande berekeningen kregen nog geen update, omdat de prijzen de laatste weken grote schommelingen kennen. 

Een ‘groene’ warmte-installatie, zoals een warmtepomp, is duurder dan een verwarmingsketel op gas of stookolie, maar beter voor het klimaat. 

Gaat u voor een toekomstgerichte investering? Dan kiest u voor een warmtepomp of warmtenet. Primeert voor u momenteel de kostprijs, dan zetten de onderstaande rekenvoorbeelden u verder op weg. 

Voor de totale kostprijs kijkt u naar de investeringskost (voor de aankoop van de ketel of warmtepomp) en de gebruikskost. Die laatste hangt af van de brandstofprijzen. 

De aankoopprijs van een warmtepomp hangt sterk af van het vermogen: hoe beter u uw woning isoleert en hoe compacter het volume, hoe lager het vermogen zal zijn dat u nodig heeft. Zo kunt u de investeringskost drukken. De aankoopprijs van een ketel hangt niet af van het vermogen. In de onderstaande kostprijsberekening maken we het onderscheid tussen een slecht en een goed geïsoleerde woning, omdat een goed geïsoleerde woning voldoende heeft aan een warmtepomp met een klein vermogen. 

Rekenvoorbeelden

De onderstaande rekenvoorbeelden krijgen regelmatig een update

We houden in de cijfervoorbeelden geen rekening met onderhoudskosten. Die zijn bij de verschillende opties vergelijkbaar.

Voor de cijfers baseren we ons op de volgende data:

  • Energieprijzen op 12 mei 2021: de meest recente prijzen kunt u opvolgen via de VREG (elektriciteit en gas), via test-aankoop (pellets), via mazout-online (stookolie)

    • Gas, categorie D3 => 0,04 €/kWh
    • Elektriciteit, categorie Dd => 0,25 €/kWh
    • Stookolie, referentie 12 mei 2021, 0,59 €/liter en 10,648 kWh per liter => 0,055 €/kWh
  • De efficiëntie van de warmtepompen is gebaseerd op de COP’s uit recente EPB-aangiften. We houden daarbij rekening met de toevoertemperatuur (35°C, 45°C of 55°C). In een slecht geïsoleerde woning rekenen we voor de eenvoud met een hoge toevoertemperatuur (55°C); in een goed geïsoleerde woning rekenen we met een 35°C. In de onderstaande rekenvoorbeelden kunt u zien dat een warmtepomp een hoge efficiëntie heeft, omdat die het grootste deel van de warmte haalt uit de bodem, de lucht of grondwater, dus ‘gratis warmte’, en voor een kleiner deel elektriciteit gebruikt.

In een slecht geïsoleerde woning

Deze tabel vergelijkt de verwarmingskosten voor een doorsnee gezin dat 23.260 kWh warmte vraagt (in een slecht geïsoleerde woning, waarbij de ketel niet condenseert, vermogen van 30 kW, met een toevertemperatuur van 55°C) en waarbij de verwarmingsinstallatie 20 jaar werkt. 

  stookolieketel aardgasketel

lucht-water  
warmtepomp

geothermische
warmtepomp

pelletketel
investeringskost
(inclusief plaatsing,
exclusief btw)
6000 euro 4000 euro nvt nvt 10.000 euro
brandstofprijs per MWh
(mei 2021)
55 euro 44 euro nvt nvt 58 euro
efficiëntie 80 % 80 % nvt nvt 80 %
jaarlijkse gebruikskosten 1605 euro 1279 euro nvt nvt 1686 euro

Merk op:  in een slecht geïsoleerde woning met een toevoertemperatuur van 55°C of hoger, is een warmtepomp af te raden. In dat geval werkt de warmtepomp immers aan een slechte efficiëntie, en zal u hoge gebruikskosten betalen. U investeert beter eerst in het isoleren van uw woning (stap 1), en in een lagetemperatuurverwarming (stap 2).  

In een matig geïsoleerde woning

Hoe beter de woning geïsoleerd is, hoe beter de efficiëntie van een groene warmte-installatie zoals een warmtepomp zal zijn, en hoe kleiner het verschil in gebruikskost wordt met de andere verwarmingsopties. Hoe beter de woning geïsoleerd is, hoe kleiner ook het nodige vermogen van de warmtepomp, en hoe lager de investeringskost.

Of uw woning klaar is voor lagetemperatuurverwarming, en dus voor een warmtepomp, kunt u eenvoudig nagaan

De onderstaande tabel vergelijkt de verwarmingskosten voor een doorsnee gezin dat 15.000 kWh warmte vraagt (in een matig geïsoleerde woning, waarbij de ketel condenseert, vermogen van 15kW, met een toevoertemperatuur van 45°) en waarbij de verwarmingsinstallatie 20 jaar werkt. 

  stookolieketel aardgasketel

lucht-water  
warmtepomp

geothermische
warmtepomp

pelletketel
investeringskost
(inclusief plaatsing,
exclusief btw)
6000 euro 4000 euro 10.000 euro 20.000 euro 10.000 euro
brandstofprijs per MWh
(mei 2021)
55 euro 44 euro 257 euro 257 euro 58 euro
efficiëntie 90 % 95 % 320 % 400 % 90 %
jaarlijkse gebruikskosten 920 euro 694 euro 1203 euro 962 euro 967 euro

In een goed geïsoleerde woning

Deze tabel vergelijkt de verwarmingskosten voor een doorsnee gezin dat 10.000 kWh warmte vraagt (in een goed geïsoleerde woning, waarbij de ketel condenseert, vermogen van 8 kW, met een toevoertemperatuur van 35°C) en waarbij de verwarmingsinstallatie 20 jaar werkt. 

  stookolieketel aardgasketel

lucht-water  
warmtepomp

geothermische
warmtepomp

pelletketel
investeringskost
(inclusief plaatsing,
exclusief btw)
6000 euro 4000 euro 8000 euro 15.000 euro 10.000 euro
brandstofprijs per MWh
(mei 2021)
55 euro 44 euro 257 euro 257 euro 58 euro
efficiëntie 90% 95% 400% 500% 90%
jaarlijkse gebruikskosten 613 euro 463 euro 642 euro 513 euro 644 euro

 

En een warmtenet?

En hoeveel kost het als u aansluit op een warmtenet? Daar hanteert men doorgaans het ‘niet- meer-dan-anders’-principe: uw jaarlijkse gebruikskosten zijn gelijk aan het goedkoopste alternatief.