Ik wil een alternatief voor stookolie, maar mijn gebouw is niet aansluitbaar op het aardgasnet. Wat zijn de alternatieven?

 

Als uit de online tool op de website van Fluvius blijkt dat uw woning niet kan aangesloten worden op het aardgasnet, kunt u navraag doen bij uw netbeheerder of er geen netuitbreiding in de nabije toekomst voorzien is. 

Daarnaast hangen de mogelijkheden af van de isolatiegraad van uw woning.

 • In een goed geïsoleerde woning is een warmtepomp de meest toekomstgerichte en duurzame keuze. Er zijn premies voor warmtepompen. De premies verdubbelen als uw woning gelegen is in een straat waar geen aardgasaansluiting ligt.
 • Voor een niet tot matig geïsoleerde woning, zijn er geen energie-efficiënte en duurzame verwarmingsopties: u zal in elk geval veel energie gebruiken. Daarom wil de Vlaamse overheid zo veel mogelijk aanmoedigen om te isoleren. Ook daar zijn premies voor. 

Uw ketel kan ook plots uitvallen, voordat uw woning voldoende geïsoleerd is. Dan zijn er de volgende (tijdelijke) opties voor de verwarming van uw woning:

 • plaatselijk een lucht-lucht-warmtepomp: als u niet de volledige woning verwarmt, maar enkel lokaal, zoals de leefruimte en badkamer, dan kan een lucht-lucht-warmtepomp een duurzaam alternatief zijn. Bij een lucht-lucht warmtepomp gebeurt de verwarming van uw woning via luchtkanalen of binnentoestellen. Een ‘binnentoestel’ ziet eruit als een klassieke airco. 
 • Een pelletketel is een centrale verwarming op pellets (dus aangesloten op radiatoren, vloerverwarming, convectoren) en werkt volledig automatisch. De ketel regelt dus zelf, afhankelijk van de buitentemperatuur, de aanvoer van de pellets uit een speciaal voorziene opslagruimte of silo.  Hou er rekening mee dat de opslag van houtpellets een aangepaste opslagplaats met een gemakkelijke doorgang vraagt. De aankoop is iets duurder dan een stookolieketel. Meer informatie.

  Let op: hout en houtpellets beschouwen we niet als fossiele brandstoffen. Toch gaan we geen verwarmingssystemen op hout promoten. De huishoudelijk verbranding van hout zorgt namelijk voor uitstoot van fijn stof en andere schadelijke stoffen. Dat kan overlast veroorzaken voor het milieu en de mensen in de buurt, zeker in periodes van windstil en/of mistig weer. 

  De studie ‘Milieuschadekosten van verschillende technologieën voor woningverwarming’ (VMM) besluit ook dat ketels en kachels op hout, ook de meest modere, een negatieve milieu-impact hebben. De totale milieuschadekost ligt hoger dan die van een ketel op fossiele brandstoffen. 
   

 • een ketel op propaan/butaan/LPG is in theorie ook een alternatief voor een stookolieketel. Die brandstoffen zorgen voor een iets lagere broeikasgasuitstoot dan stookolie, maar een hogere broeikasgasuitstoot dan aardgas. Een overstap van stookolie naar deze brandstof zorgt maar voor een zeer beperkte daling in broeikasgasuitstoot. 
Published on: 
16-03-2022