Totale bandingcoëfficiënt

De totale bandingcoëfficiënt (Btot) is de verhouding tussen het aantal toegekende groenestroomcertificaten (GSC's) en de totale bruto productie van groene stroom (uitgedrukt in MWh) in het Vlaams Gewest.

De Btot-waarden die nodig zijn om de maximale aftopping van de tweede verlenging op basis van specifieke bandingfactor te kennen, werden nog niet berekend.

 

aantal uitgereikte GSC

bruto productie (in MWh)

Btot

2014

5.337.177

5.757.781

0,9270

2013

5.632.594

6.311.797

0,8924

2012

4.892.919

5.533.592

0,8842

2011

3.855.413

4.476.270

0,8613

Btot wordt bepaald volgens artikel 1.1.3,22/1° van het Energiedecreet en is als volgt gedefinieerd:

de totale bandingcoëfficiënt, dat is de verhouding tussen het aantal toegekende, voor de certificatenverplichting aanvaardbare groenestroomcertificaten in kalenderjaar n-2 en de totale brutoproductie van groene stroom in het Vlaamse Gewest in datzelfde kalenderjaar zoals te rapporteren in het kader van de richtlijn 2009/28/EG en volgens de daarin vastgelegde berekeningsmethode.

In het decreet houdende diverse bepalingen inzake energie van 16 november 2018 werd deze definitie aangepast. Deze nieuwe definitie zal toegepast worden op beslissingen vanaf 24 december 2018.