Call groene stroom

Een oproep of call groene stroom kan gelden voor:

  • nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen groter dan 40 kW tot en met 2 MW;

  • nieuwe windturbines op land met een turbinevermogen groter dan 10 kW tot en met 300 kW

Deze investeringssteun vervangt het systeem van groenestroomcertificaten.

De doelgroep is verdeeld in twee projectgroepen (subcalls):

  • drijvende zonnepanelen, zonnepanelen op marginale gronden en kleine en middelgrote windturbines vormen samen projectgroep 1 (subcall 1);
  • alle overige zonnepanelen vormen projectgroep 2 (subcall 2).

Let op, niet alle steunregelingen zijn combineerbaar. Steun via deze call is enkel mogelijk voor nieuwe projecten in het Vlaamse Gewest die niet in aanmerking komen of kunnen komen voor het certificatensysteem. Deze investeringssteun mag niet gecombineerd worden met andere investeringssteun.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 legt de contouren en bepalingen van de call groene stroom vast.

Lopende calls

Op dit moment zijn er geen calls geopend.

Er is een intentie om in december 2021 opnieuw een oproep voor alle categorieën van de call groene stroom te organiseren.

Afgesloten calls

De tweede call van het jaar 2021 liep van 15 september tot en met 29 september 2021. Deze oproep was voorbehouden voor projectaanvragen uit de categorie 'overige zonnepanelen' (subcall 2). Dit zijn de meest gangbare zonneprojecten met een omvormervermogen groter dan 40 kW tot en met 2 MW die niet op marginale gronden geplaatst worden of op waterpartijen drijven. 

Informatie over de resultaten van de afgesloten calls en de winnende projecten vindt u rechts onder de rubriek 'Resultaten calls'.

call groene stroom knop aanvraag indienen en raadplegen

De tweede call groene stroom werd op 29 september afgesloten. De algemene resultaten van de tweede oproep zijn reeds beschikbaar. Lees meer.

Een handleiding, definitie 'onderneming', uw energieopbrengst berekenen, uw kadastrale code, het sjabloon verklaring op eer, een BIS-nummer of VOP-nummer aanvragen,... dit vindt u in de rubriek 'Noodzakelijke documenten voor uw aanvraagdossier'.

Belangrijk

Voor alle aanvragers:
activeer vandaag uw e-box!
Alle communicatie verloopt (uitsluitend) via de e-box. 
Meer info over het activeren en raadplegen.