Datum indienstneming

Eén van de voorwaarden om steuncertificaten (groenestroom- of warmte-krachtcertificaten) te ontvangen is dat de installatie in dienst is genomen. De datum van indienstneming bepaalt samen met de startdatum de hoogte van de minimumsteun. Meestal gebeurt de keuring en het in dienst nemen van de installatie op hetzelfde moment. De datum van indienstneming kan ten vroegste gelijk zijn aan de AREI-keuring. Deze datum kan dezelfde datum zijn als de datum van eerste toekenning van de groenestroom- of warmte-krachtcertificaten op voorwaarde dat deze bij de indienstneming gekeurd werd en de aanvraag tijdig ingediend werd.

Enkel als het project niet vergunningsplichtig is, zal de datum indienstneming dezelfde zijn als de startdatum.

Groenestroominstallatie

De datum van indienstneming is de datum waarop de productie-installatie voor het eerst elektriciteit uit een hernieuwbare energiebron produceerde.

WKK-installatie

De datum van indienstneming is de eerste dag waarop tegelijk elektriciteit en nuttig aangewende warmte door de warmte-krachtinstallatie is geproduceerd.

Wetgeving

Het begrip indienstneming is beschreven in artikel 1.1.3. 25°/1 van het Energiedecreet en is als volgt gedefinieerd:

indienstneming: datum waarop een productie-installatie voor het eerst in dienst werd genomen of datum waarop een warmte-krachtinstallatie ingrijpend gewijzigd werd. Voor groenestroominstallaties is dit de datum waarop de productie-installatie voor het eerst elektriciteit uit een hernieuwbare energiebron produceerde. Voor warmte-krachtinstallaties is dat de datum waarop de eerste gelijktijdige productie van elektriciteit of mechanische energie, en nuttige warmte plaatsvond, of de datum waarop de laatste ingrijpende wijziging voor het eerst gelijktijdig elektriciteit of mechanische energie, en nuttige warmte produceerde.

 

Published on: 
26-04-2019