De eenheid zonder woonfunctie

Wat is een niet-residentiële eenheid?

Een niet-residentiële eenheid is de kleinste eenheid binnen eenzelfde gebouw met een niet-residentiële (hoofd)bestemming die autonoom kan functioneren.
Onder autonoom functioneren wordt het volgende verstaan:

  • de niet-residentiële eenheid moet in functioneel opzicht zelfstandig zijn en
  • wordt ontsloten via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte;

De eenheid moet dus zijn hoofdfunctie kunnen uitvoeren, zonder daarbij afhankelijk te zijn van andere eenheden. Een eigen toilet of andere sanitaire voorzieningen kunnen een indicatie zijn, maar vormen geen strikte voorwaarde.

Let wel

Het apart verhuren of verkopen van een ruimte is niet noodzakelijk een vereiste om deze ruimte als een aparte eenheid te beschouwen. 

Voorbeeld

Een kantoortje op het gelijkvloers van een appartementsgebouw wordt verhuurd. Het deelt de gang en de toiletten met 3 andere kantoortjes op het gelijkvloers. De 4 kantoortjes samen met de gang en het toilet vormen een zelfstandig functionerende eenheid. Voor deze eenheid als geheel moet bij verkoop of verhuur één EPC opgemaakt worden, ook indien slechts één van de kantoren verkocht of verhuurd wordt.

Wat is een gebouw? Wat is een gebouweenheid?
Published on: 
24-01-2022