De eenheid zonder woonfunctie

Wat is een niet-residentiële eenheid?

Een niet-residentiële eenheid is de kleinste eenheid binnen eenzelfde gebouw met een niet-residentiële (hoofd)bestemming die autonoom kan functioneren.
Onder autonoom functioneren wordt het volgende verstaan:

  • de niet-residentiële eenheid moet in functioneel opzicht zelfstandig zijn en
  • wordt ontsloten via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte;

De eenheid moet dus zijn hoofdfunctie kunnen uitvoeren, zonder daarbij afhankelijk te zijn van andere eenheden. Een eigen toilet of andere sanitaire voorzieningen kunnen een indicatie zijn, maar vormen geen strikte voorwaarde.

Let wel

Het apart verhuren of verkopen van een ruimte is niet noodzakelijk een vereiste om deze ruimte als een aparte eenheid te beschouwen. 

Published on: 
04-05-2022