De invoergegevens en bewijsstukken

Werkwijze voor de opmaak van een EPC

Als een energiedeskundige een EPC opmaakt, inspecteert hij het gebouw of gebouwdeel. Hij kijkt naar de geplaatste isolatiematerialen, technische installaties, vensters… De energiedeskundige volgt hierbij de werkwijzen die door het inspectieprotocol zijn opgelegd.

Soms is het niet mogelijk om bepaalde vaststellingen te doen, bijvoorbeeld als de zolder ingericht werd als een kamer en de isolatie niet meer zichtbaar is. Als er ook geen bewijsstukken beschikbaar zijn, rekent de software  met aannames voor de isolatiedikte op basis van het bouw- of renovatiejaar van de woning.

Heeft u facturen van uw uitgevoerde isolatiewerken, nieuwe beglazing of ketel, stel die dan zeker ter beschikking van de energiedeskundige. Hoe meer informatie, hoe minder defaultwaarden en hoe beter het EPC zal zijn. Als deze documenten voldoen aan de voorwaarden van het inspectieprotocol, worden ze gebruikt bij de berekening van de energiescore.

Op 'de aanstiplijst van de te verzamelen documenten voor de opmaak van een EPC' wordt aangeduid welke documenten u hebt aangeleverd aan de energiedeskundige. Door deze lijst te ondertekenen worden discussies later vermeden. De energiedeskundige houdt de ingevulde en ondertekende aanstiplijst bij in zijn projectdossier.

Bij EPC's opgemaakt vanaf 2022 verschijnen de documenten die door de energiedeskundige effectief werden gebruikt bij de opmaak van het EPC ook op het certificaat bij lijst van de gebruikte bewijsstukken. 

Bekijk de aanstiplijst en ontdek welke documenten in aanmerking komen als bewijsstuk.

Waarom aanvaardt de energiedeskundige mijn documenten niet als bewijsstuk?

Bij de opmaak van een EPC moet een energiedeskundige zich baseren op bewijsstukken en wat hij visueel kan vaststellen. Hij mag geen informatie uit verklaringen gebruiken.

Om aanvaard te worden als bewijsstuk, moeten uw documenten voldoen aan bepaalde voorwaarden die beschreven zijn in het inspectieprotocol. Het inspectieprotocol bepaalt ook welke gegevens uit een bewijsstuk mogen gebruikt worden en welke niet. De energiedeskundige is verplicht om het inspectieprotocol strikt te volgen.

Dankzij de opgelegde voorwaarden is de energiedeskundige er zeker van dat het document authentiek is én dat het isolatiemateriaal en de installatie wel degelijk geplaatst werden in het gebouw waarvoor het EPC wordt opgesteld.

Als de energiedeskundige oordeelt dat uw document niet voldoet aan de opgelegde voorwaarden uit het inspectieprotocol, mag hij het niet aanvaarden als bewijsstuk. De informatie uit het document mag dan niet bij de berekening van de energiescore gebruikt worden.

Voorbeelden van mogelijke bewijsstukken:

  • facturen en leveringsbonnen
  • plannen opgemaakt door een architect of aannemer
  • lastenboeken en meestaten
  • bestelbonnen en offerten
  • werfverslagen, vorderingsstaten, proces-verbalen van oplevering
  • verslagen en proces-verbalen van de algemene vergadering van mede-eigenaars
  • verslagen van destructief onderzoek
  • verklaringen van overeenkomstigheid met STS of ATG
  • EPB-aangifte
  • foto's ...
Houdt het EPC rekening met de kwaliteit van de uitgevoerde werken?

Nee, bij de berekening van de energiescore wordt geen rekening gehouden met de kwaliteit van de uitvoering van de (werken aan de) woning. Vochtproblemen, luchtkwaliteit, defecte installaties, houtrot, verborgen gebreken ... hebben dan ook geen rechtstreekse invloed op de energiescore op het EPC. Zo kan in een goed geïsoleerde woning met een goede energiescore toch een vochtprobleem opduiken. Meer informatie over de woonkwaliteit vindt u op de website van Wonen Vlaanderen. Indien u klachten heeft over de woningkwaliteit, kan u terecht bij uw gemeente.

Published on: 
31-05-2022