de-minimissteun

De investeringsteun aan ondernemingen in het kader van de toekenning van premies voor kwalitatieve warmte-krachtinstallaties tot en met 10 kWe, kan onder de de-minimisverordening  vallen.

Europa legt beperkingen op aan de mogelijkheden om overheidssteun te geven aan ondernemingen. Voor bepaalde steunmaatregelen oordeelt de Europese Commissie dat ze niet concurrentieverstorend zijn, op voorwaarde dat ze onder een bepaalde drempel blijven. Met de zogenoemde verklaring de-minimissteun geeft u aan dat met de huidige subsidieverlening aan uw onderneming die steundrempel niet wordt overschreden. Of anders gezegd er mag aan dezelfde onderneming over een periode van drie belastingjaren niet meer dan 200.000 euro de-minimissteun worden toegekend. Die periode bestaat uit het belastingjaar waarin de investeringsteun wordt toegekend en de twee voorafgaande belastingjaren. Het plafond van de de-minimissteun geldt voor het totaal van alle bedragen die als de-minimissteun bestempeld worden en die in die periode door welke overheid ook zijn toegekend, inclusief het te verwachten bedrag.

Verordening (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun

Published on: 
10-04-2018