Definitieve aanvraag

U kan groenestroom-of warmte-krachtcertificaten aanvragen bij het VEKA door een definitieve aanvraag  in te dienen. Op basis van de meegedeelde gegevens in uw definitieve aanvraag wordt een beslissing genomen. In deze beslissing staat of u recht heeft op aanvaardbare certificaten en hoe deze berekend worden.

Vanaf wanneer kan ik de definitieve aanvraag indienen?

De installatie moet in werking zijn en voldoen aan de voorwaarden om recht te hebben op groenestroom- of warmte-krachtcertificaten. Voor installaties met een vermogen kleiner dan 200 kW, is het belangrijk dat de aanvraag binnen het jaar na de AREI-keuring wordt ingediend. Voor installatie met een vermogen groter dan 200 kW, moet de aanvraag binnen de drie jaar nadat de installatie in werking ging, ingediend worden.

Hoe kan ik een definitieve aanvraag indienen?

De definitieve aanvraag moet u opstarten en indienen in ExpertBase (= dossierdatabank). Als u geen principebeslissing heeft maakt u een nieuw dossier aan.

Als u reeds een principebeslissing heeft, dan moet u de definitieve aanvraag opstarten in het bestaande dossier. Aandachtspunten:

  • Als er voor dit project een principebeslissing werd ingediend, moet het project vallen binnen de representatieve projectcategorie die vastgelegd werd in de principebeslissing.
  • Wijzigingen ten opzichte van de principeaanvraag kunnen tot gevolg hebben dat de startdatum  en de principebeslissing niet geldig zijn voor het uitgevoerde project.

Als het dossier ontbreekt in het overzicht van de dossiers, kan dit via het contactformulier Vragen over ExpertBase gemeld worden. Het VEKA zal u binnen de tien werkdagen op de hoogte brengen van de verdere stappen.

Nuttige websites

Wenst u groenestroomcertificaten aan te vragen voor uw zonnepanelen, dan moet u uw distributienetbeheerder (Eandis of Infrax) contacteren.

Published on: 
19-12-2018