Degressiviteit

Dit is enkel van toepassing voor warmte-krachtinstallaties met een startdatum voor 1 januari 2013!

Tijdens de eerste vier levensjaren van de installatie kregen alle warmte-krachtcertificaten de vermelding aanvaardbaar. Vanaf 4 jaar na de indienstneming (of ingrijpende wijziging) van de warmte-krachtinstallatie is de installatie in haar degressiviteitsperiode. Dit houdt in dat niet alle warmte-krachtcertificaten de vermelding aanvaardbaarkrijgen.

Hoeveel warmte-krachtcertificaten aanvaardbaar zijn na vier jaar, is vastgelegd in onderstaande formule. Deze formule wordt maandelijks toegepast.

formule aanvaardbare certificaten
  • X is het percentage van de warmte-krachtbesparing (WKB) waarvoor u warmte-krachtcertificaten met de vermelding aanvaardbaar krijgt en die een marktwaarde hebben.
  • RPE is de relatieve primaire energiebesparing. In deze formule is het belangrijk dat de waarde van de RPE in procent wordt gebruikt. Voor een installatie met een RPE van 25% wordt de waarde 25 gebruikt. Hoe hoger de RPE van een installatie, hoe meer aanvaardbare warmte-krachtcertificaten deze installatie zal krijgen.
  • T is de periode tussen de maand van indienstneming en de maand van de productie waarvoor warmte-krachtcertificaten worden uitgereikt. T wordt uitgedrukt in maanden.

Voorbeeld: Een warmte-krachtinstallatie die elke maand een warmte-krachtbesparing (WKB) van 1.000 MWh realiseert. Deze warmte-krachtinstallatie werd in dienst werd genomen in april 2010 en heeft een een RPE van 25%. De tabel toont voor enkele maanden in 2014 hoe de verdeling van de warmte-krachtcertificaten gebeurde.

voorbeeld verdeling  certificaten

Wettelijk kader

Artikel 12.3.3 van het Energiebesluit

Aanvaardbare warmte-krachtcertificaten

Warmte-krachtcertificaten hebben een marktwaarde, omdat de elektriciteitsleveranciers verplicht zijn jaarlijks een bepaald aantal van deze warmte-krachtcertificaten voor te leggen aan de VREG in het kader van de quotumverplichting. Enkel de warmte-krachtcertificaten met de vermelding aanvaardbaar kunnen hiervoor gebruikt worden. Zolang X groter is dan 0 % kunnen er aanvaardbare warmte-krachtcertificaten toegekend worden. Het is mogelijk dat de periode dat u aanvaarbare warmte-krachtcertificaten ontvangt, langer loopt dan de periode dat de minimumprijs gegarandeerd is. De warmte-krachtcertificaten die toegekend worden voor een installatie die ouder is dan tien jaar is, kunnen enkel op de markt verkocht worden. De lijst van mogelijke kopers vindt u op de website van de VREG.

Published on: 
18-06-2019