Ketel op gas als alternatief voor een stookolieketel

 

Check of u kunt aansluiten op het aardgasnet

Vlaanderen beschikt over een goed uitgebouwd aardgasnetwerk. Als uw woning/gebouw aansluitbaar is op het aardgasnet, kan u kiezen voor een aardgasketel. De aansluitbaarheid van uw woning/gebouw kunt u nagaan via de website van Fluvius

Let op: reken voor de aansluiting op het aardgasnet op een doorlooptijd van 10 tot 60 werkdagen. Start tijdig met de voorbereidingen en wacht niet tot uw stookolieketel stuk valt. 

Tip: om klaar te staan voor de toekomst en niet plots zonder verwarming te vallen, kunt u nu al een aardgasaansluiting aanvragen en pas later een contract sluiten met een aardgasleverancier.

Propaan en butaan als alternatief voor aardgas

Als uw woning/gebouw niet aansluitbaar is op aardgas, kunt u kiezen voor propaan- of butaangas.

Propaan- en butaangas behoren tot de categorie van Liquified Natural Gas (LPG), gassen die in vloeibare vorm worden  opgeslagen, en genereren bij verbranding een lagere CO2-uitstoot dan stookolie. Beide kunnen aangekocht worden in flessen. Propaan kan ook worden opgeslagen in vaste bovengrondse of ondergrondse/ingegraven tanks in de buitenlucht, aangezien propaan bestand is tegen vriestemperaturen.

Een condenserende ketel is energiezuiniger dan een niet-condenserende 

Door te kiezen voor een condenserende ketel, kiest u voor een energiezuinige optie en bespaart u op uw jaarlijkse energiefactuur. In de praktijk worden er momenteel bijna uitsluitend condenserende verwarmingsketels verkocht (99% van de markt). 

Let wel: als u overschakelt van een niet-condenserende ketel naar een condenserende ketel, zijn doorgaans aanpassingen aan de schouw nodig Vraag daar meer over bij uw installateur.

Wie behoort tot de categorie van beschermde afnemers, kan een premie voor gasvormige condensatieketels aanvragen. Op 1 januari 2021 werd de premie voor het vervangen van een stookolieketel verhoogd van 1800 naar  2500 euro, en werd de doelgroep gelijkgeschakeld met deze van de energielening.

Ook gezinnen die voldoen aan de voorwaarden van de renovatiepremies van Wonen Vlaanderen (zoals inkomen, woning ouder dan 30 jaar, eigenaar-bewoner), kunnen een aanvraag indienen voor compensatie van hun investering in een ketel (minstens met label HR+ of HR TOP). 

Overschakelen van stookolieketel naar aardgasketel?

Meer informatie.

Published on: 
22-10-2021