Vacature 'Technisch specialist duurzaam verwarmen'

Interesse om als  master industriële wetenschappen mee te werken aan een grote maatschappelijke uitdaging? 

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) heeft twee vacatures voor een tijdelijk contract

Jobomschrijving

In deze job realiseer je enkele heel concrete acties met betrekking tot de verduurzaming van de verwarming in gebouwen, een belangrijke pijler binnen de klimaattransitie.

  • Ten eerste zet je  heel concreet in op acties die als doel hebben om de huidige verwarmingsinstallaties efficiënter te doen functioneren door een betere inregeling en een betere dimensionering.
  • Ten tweede zet je in op acties die de vervanging van minder goed werkende installaties versnellen door het bepalen van het rendement van de huidige installaties en door de ontwikkeling van onafhankelijke ondersteuning bij de keuze van een nieuwe verwarmingsinstallatie. 
  • Verder onderhoud je contacten met de stakeholders (installateurs, opleidingsinstellingen, …) en werk je mee aan communicatiecampagnes om de woning- en gebouweigenaars te stimuleren meer aandacht te besteden aan een regelmatig onderhoud en optimalisatie van hun verwarmingsinstallatie.

Takenpakket

Een greep uit je takenpakket: 

  • Je analyseert de bestaande tools en instrumenten die installateurs en onderhoudstechnici hanteren bij de keuring, het onderhoud, de inregeling, de rendementsbepaling en de dimensionering van verwarmingsinstallaties en werkt mogelijke verbetervoorstellen uit.
  • Je verzorgt de opvolging en coördinatie van studie-opdrachten die moeten leiden tot een verdere uitdieping en verbetering van de huidige instrumenten. 
  • Je verzorgt de afstemming met alle externe betrokkenen (installateurs, leveranciers, technici, eigenaars, toezichthouders, opleidingscentra) zodat deze instrumenten een maximale impact hebben.
  • Je werkt mee aan sensibiliserende tools, zoals o.a. de beslissingsboom voor duurzame verwarmingsinitiatieven van het VEKA en de ontsluiting van alle relevante informatie over woningen in Vlaanderen via de woningpas, en communicatie-campagnes. 

Voorwaarden

Het VEKA zoekt hiervoor twee masters in  het studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie, met een duidelijke interesse voor de transitie naar een toekomstgericht energiesysteem.  Kennis en/of ervaring in de werking en inregeling van verwarmings- en klimatiseringssystemen (HVAC) zijn een pluspunt. Aangezien je een belangrijke schakel bent tussen het werkveld (fabrikanten, technici, installateurs) en de overheid, en nauw zal samenwerken met het communicatieteam van het VEKA, ben je bij voorkeur ook communicatief aangelegd.

Het betreft in eerste instantie een contract van 1 jaar dat eenmalig verlengbaar is met een termijn van 1 jaar. De mogelijkheid is reëel dat de functie op termijn via een vergelijkende wervingsprocedure wordt opengezet voor een contract van onbepaalde duur. 

Interesse? Contacteer ons!

Heb je interesse om mee te werken aan de realisatie van de grote maatschappelijke uitdagingen van het Vlaamse energie- en klimaatbeleid?

Bezorg ons dan zo spoedig mogelijk je CV en motivatiebrief. Gelieve in deze motivatiebrief zo duidelijk en concreet mogelijk aan te geven waarom jij bijzonder graag aan de geschetste maatschappelijke uitdagingen wil meewerken en het aangeboden takenpakket je sterk interesseert. 

Op te sturen naar: personeel.veka@vlaanderen.be.

Voor meer informatie kan je ook steeds terecht bij bruno.moens@vlaanderen.be.