Energiedataplatform

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap is begin 2020 gestart met de bouw van een energiedataplatform.

visuele voorstelling van het VEA datawarehouse

Het dataplatform staat in voor de verwerking en verrijking van binnenkomende energiedata om zo

  • tot betere inzichten te komen,
  • deze data te beschermen tegen verlies en misbruik,
  • kwaliteitsvolle data accuraat te rapporteren aan zowel interne medewerkers als diverse externe partijen.

Het dataplatform wordt aangeboden als “Data Warehouse as a Service” of kortweg “DwaaS”.

Het systeem ontvangt input van verschillende dataleveranciers. Die data kunnen om het jaar, de maand, de dag, het uur of zelfs continu worden aangeleverd (afhankelijk van de databron). 

Aan de andere kant van het systeem bevindt zich de rapporteringsomgeving, waar gebruikers naar eigen behoefte rapporten kunnen opbouwen op basis van de historische gegevens in het datawarehouse. 

Er zijn verschillende datadomeinen binnen het energiedataplatform die geleidelijk aan worden ontwikkeld: 

  • datadomein premies
    • reeds ontwikkeld: dashboard en selfservice via de energiekaart
    • reeds ontwikkeld: API via de woningpas
  • datadomein gebouwen - EPB en EPC
    • in ontwikkeling: automatische rapporten en selfservice rapporteringsomgeving
    • in ontwikkeling: API labelverdeling woningpark
  • datadomein gebouwen - hoofdverwarming
    • wordt ontwikkeld vanaf 2021
  • datadomein energieproductie installaties
    • verder in ontwikkeling maar al deels ontsloten: dashboard, tabellen en figuren via de energiekaart
  • datadomein ondernemingen en instellingen
    • in ontwikkeling: dashboard, tabellen en figuren energiegebruik per subsector en energiedrager

Bekijk het filmpje over het dataplatform: