Informatie voor (toekomstige) energiedeskundigen type A

Uw mening telt! Het EPC voor grote niet-residentiële gebouwen.

Vanaf 2023 wordt het EPC voor grote niet-residentiële gebouwen ingevoerd.

Kom er alles over te weten en herbekijk het gratis webinar.

Momenteel buigt het VEKA zich over de energiedeskundige die dit EPC zal opmaken: de energiedeskundige type D. Dat is een nieuw profiel, waarvoor het VEKA een erkenningsregeling uitwerkt.
 
Om een beter inzicht te krijgen in de interesse en aanwezige competenties, voert OVED in opdracht van het VEKA een bevraging uit. 
 
Interesse in de opmaak van EPC’s voor grote niet-residentiële gebouwen?
Dan horen wij graag welke erkenningen en competenties u al bezit en in welke onderwerpen u zich nog verder zou moeten verdiepen.

Vul voor 20 juni de vragenlijst in. 

Hoe groter de respons, hoe gerichter we de erkenningsvoorwaarden kunnen vastleggen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Verplichting aanwezigheid EPC GD in functie van aantal appartementen

Op 7 mei 2021 gaf de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring over de bijsturing van het tijdstip waarop men moet beschikken over een  EPC van de gemeenschappelijke delen. Eerst komen de grote appartementsgebouwen aan de beurt, goed voor 25% van het bestand van appartementsgebouwen.  De kleinere appartementsgebouwen vertegenwoordigen het grootste aandeel van de appartementsgebouwen. Er wordt voor deze groep dan ook meer tijd voorzien om het EPC GD te laten opstellen, zodat iedereen tijdig over het EPC GD kan beschikken. Het voorstel moet nog definitief goedgekeurd worden.

APPARTEMENTSGEBOUWEN MET TIJDSTIP WAAROP EPC GD MOET BESCHIKBAAR ZIJN
minstens 15 eenheden 1 januari 2022
5 tot en met 14 eenheden 1 januari 2023
2 tot en met 4 eenheden 1 januari 2024

voorbeeld:

  • Een appartementsgebouw moet over minstens 2 wooneenheden beschikken. Van een appartementsgebouw met een broodjeswinkel en een kinepraktijk op het gelijkvoers en 2 appartementen op de 2 bovenliggende verdiepingen, moet het EPC GD beschikbaar zijn vanaf 1 januari 2024. Er zijn immers 4 eenheden in het gebouw.
Software en Energieprestatiedatabank
  • Energieprestatiedatabank

28/05/2021 - 30/05/2021

In het weekend van 28/05/2021 (20:00) – 30/05/2021 (23:30) worden onderhoudswerken doorgevoerd aan de windows-servers binnen de Vlaamse overheid.
Gedurende dit tijdsvenster zal er een tijdelijke onderbreking van ongeveer één uur zijn in de beschikbaarheid van de Energieprestatiedatabank en Audit Grote Ondernemingen.

  • Zonnekaart

Vanwege een update van de Zonnekaart worden de aankoopprijzen voor zonnepanelen en zonneboiler niet meer automatisch overgenomen in de EPC-software. Er wordt aan gewerkt om deze automatisering opnieuw te implementeren, maar ondertussen is het dus nodig om de aankoopprijzen uit de Zonnekaart handmatig over te nemen in de EPC-software.

Bij zonnepanelen is het belangrijk om de aankoopprijs over te nemen die niet werd verminderd met het premiebedrag. 

PV: kostprijs zonder premie
  • MAATREGELEN Covid-19

betreffende de opmaak van EPC's. 

PLAATSBEZOEKEN:

De opmaak van een EPC moet gebeuren op basis van een plaatsbezoek en kan dus niet vanop afstand gebeuren.

Plaatsbezoeken zijn toegestaan, ook als het EPC niet in het kader van wettelijke verplichtingen wordt opgemaakt. Tijdens de plaatsbezoeken moeten de social distancing en hygiënemaatregelen gerespecteerd worden.

De coronamaatregelen hebben een impact voor EPB en andere processen. Bekijk het op energiesparen.be/corona

In geval bovenstaande info wijzigt op basis van federale of Vlaamse beslissingen zal het VEKA hiervoor een communicatie uitsturen.

Belangrijk: ga regelmatig zelf naar de officiële overheidswebsite over corona voor de laatste stand van zaken: https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Direct naar...