Voor wie?

Natuurlijke personen

Vanaf 2019 kan enkel iemand uit de kwetsbare doelgroepen nog een energielening krijgen voor een woning die hij/zij verhuurt of bewoont. Het moet steeds gaan over een hoofdverblijfplaats in eigendom van natuurlijke personen. Er moet wel een energiehuis zijn voor uw gemeente, wat in enkele gemeenten in Vlaanderen niet het geval is. Kijk dus eerst hier na of er voor uw gemeente zo’n energiehuis actief is.

Deze kwetsbare doelgroepen kunnen bovendien ook gratis hulp krijgen bij de werken, meer bepaald om:

  • te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd;
  • prijsoffertes aan te vragen;
  • een aannemer te kiezen;
  • de werken op te volgen;
  • premies en subsidies aan te vragen.

Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen

Naast personen uit de kwetsbare doelgroepen kunnen ook bepaalde niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's, ... ) nog tot eind 2020 tot 15.000 euro lenen aan 1% (op tien jaar).

Published on: 
26-06-2019